Esoterisch woordenboek
letter H

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Haan Waakzaam, strijdlust. Of: zelfoverschatting.
   
Hand Over wat je in de hand kan houden, kan je macht uitoefenen.
   
Handleeskunde Aan de hand van handvormen, lijnen, vingers en heuvels in de hand iemands karaktereigenschappen bepalen.
   
Hart Geluk, liefde. Of: liefdesverdriet, gebroken hart.
   
Helderziend Situaties uit het verleden of in de toekomst te kunnen zien vaak dmv een een voorwerp
   
Homeopathie geneeswijze waarbij men als geneesmiddel tegen een kwaal een geringe hoeveelheid toedient van datgene wat bij een gezonde juist de kwaal zou teweegbrengen
   
Hond Trouw, vriendschap, hulp, waakzaamheid. Vriend en steun voor de mens. Of: slaafsheid, onderdanigheid. Honden zouden geesten kunnen zien en ons voor gevaar kunnen waarschuwen. De hond wordt gezien als een intelligent dier en als een waakdier, een wachter bij de poort, zie kaart XVIII.in de tarot. De hond staat op deze kaart tegenover de wolf, de hond is gedomesticeerd en de wolf is wild of ‘vrij’ Volksgeloof: wie wordt nagelopen door een vreemde hond, krijgt geluk.
   
Hout Goede gezondheid, herstel na ziekte. Sprokkelen, zorgen voor de oude dag.
   
Huis Succes, zekerheid, geborgenheid, projecten komen van de grond.
   
Hypnose Op suggestieve wijze een vorm van trance of veranderd bewustzijn teweeg brengen.