Esoterisch woordenboek
letter M

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Maan Symbool van het vrouwelijk beginsel, illusie, het onbewuste, ontvankelijke en behoudende principe. In de Tarot vooral een symbool van het onbewuste en van wedergeboorte. Kaart XVIII, het grondgetal is 9, het einde van een periode of cyclus.
Wassende Maan: groei en ontwikkeling,
Volle maan: volle wasdom, vruchtbaarheid, vermogen, geld
Afnemende maan: verval, zaken lopen af.
   
Manifestatie Geestverschijning meestal tijdens een seance.
   
Mantra Een korte zin met een bepaalde betekenis, die steeds herhaald wordt tijdens meditaties. De mantra is bedoeld om de aandacht van onszelf af te wenden en op die manier los te komen van onze gedachten en zorgen
   
Masker Er wordt iets voor je verborgen gehouden, iemand laat zijn ware gezicht niet zien. Een masker is een symbool voor de aanwezigheid van bovennatuurlijke entiteiten. De drager van het masker neemt de eigenschappen aan van het voorgestelde wezen. Bij sommige Tarotspellen draagt de Dwaas (kaart 0) een masker, omdat hij zijn eigen identiteit nog niet kent of omdat hij deze juist niet meer belangrijk vindt. Het Griekse woord voor masker is persona
   
Medium Is een persoon die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mensen op aarde kunnen communiceren.
   
Metascopie Het waarzeggen op basis van lijnen op het voorhoofd.
   
Mond Levensadem ziel.
   
Muizen Muizenissen, vondst, verzamelen, slimheid' knagende gedachten. Of; verlies, diefstal, een 'staartje' hebben.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

[top]