Wat zijn dromen eigenlijk?

dromen

We leven niet alleen in de wakende wereld waarin de wetten van de logica gelden. Achter de sluier van je slaap is een andere wereld, de droomwereld, met zijn fantastische gebeurtenissen. Dromen laten zich niet binden of beperken door dat wat wel of niet moet, wel of niet kan. Wanneer je droomt vervagen tijdelijk de grenzen en beperkingen die horen bij het rationele denken. Daardoor kun je contact maken met delen van je Zelf die overdag misschien wat minder de ruimte krijgen, zoals je intuïtie, je creativiteit, of je spirituele kant. Vaak hebben droomervaringen een emotionele diepgang of visie die de wakende overtreft. Het is dan ook een goed teken als je je dromen herinnert..dan heb je contact met wat in de diepte leeft..

 

De mens heeft altijd greep proberen te krijgen op de betekenis van zijn dromen. Verrast door de vreemde beelden en hun symboliek is men op zoek gegaan naar informatie en inzicht.
De meeste oude beschavingen geloofde dat dromen afkomstig waren van een externe bron,waarin boodschappen van de goden zaten.
Zo zijn er spijkerschriften uit het oude Babylonie (daterend van eind 4de millenium voor Chr.) waarop te zien is dat de koningen en priesters in hun dromen waarschuwingen ontvingen van de god Zaqar. Het Gilgamesj-epos, het machtige verhaal over een held-koning uit Meso-potamie in het 1ste millenium v. Chr. geschreven in het Akkadisch, staat ook vol met verslagen van dromen, waarvan vele rijkelijk vervuld zijn met goddelijke voortekenen van gevaar of overwinning.

 

De Egyptenaren bekeken hun dromen in termen van tegenstellingen: Opgewekte dromen voorspelde rampen en de meest nare nachtmerrie's konden wijzen op betere tijden. Met kruiden en het uitspreken van formules probeerde de dromer de goede geesten aan te trekken en de kwade uit te bannen. Na de juiste voorbereidingen sliep de dromer in de tempel en als hij ontwaakte, liet hij de tempelpriester zijn droom duiden.

 

De oude Grieken hebben veel van de Egyptenaren overgenomen en meer dan 300 schrijnen voor droomorakels gebouwd. De mensen die deze tempels bezochten, werden onderworpen aan de slaapverwekkende macht van Hypnos, de god van de slaap. Sliep men eenmaal dan kon de god Morpheus boodschappen, waarschuwingen of voorspellingen doorgeven. Veel van deze schrijnen zijn beroemd geworden als genezingscentra. Zieken sliepen er in de hoop een bezoek te krijgen van Aesculapius, de god van genezing, die hun remedies kon geven tegen ziekten en soms zelfs terplekke genas. Men zegt dat Aesculapius heilige slangen naar de schrijnen stuurde om de wonden van de dromers in hun slaap te likken en zo hun te genezen.

 

Sigmund Freud (1856-1939) wees dromen toe aan het onbewuste, de plaats waar onderdrukte instincten en gedachten huizen. De theorieen van Carl Gustav Jung (1875-1961) over archetypen en het collectieve onbewuste waren in verschillende opzichten een directe reactie op Freud.
Het collectieve onbewuste is dat deel waar me allemaal mee in verbinding staan, het reservoir van symbolen, waaruit iedereen zijn dromen kan putten. In dit collectieve onbewuste liggen ook de archetypen opgeslagen, die de machtige beelden en thema's vormen van mythen, godsdiensten etc.

 

Tegenwoordig weten we dat er veel verschillende soorten dromen zijn. Iedereen droomt minstens anderhalf uur per nacht, dat is dus gemiddeld zo'n 4 of 5 jaar van je leven. De meeste van deze dromen zullen 'gewone' dromen zijn..
Dit zijn dromen waarin je conflicten met jezelf oplost.. Op dat moment is niet de symboliek zelf belangrijk maar je interpretatie wel! Net zoals je van alles kunt zien in een inktvlek niet de vlek is belangrijk, maar wel hetgeen je er Zelf van kunt maken.

 

Dan zijn er ook Lucide dromen; terwijl je droomt besef je dat je droomt maar je droomt gewoon door. Je kunt je droom sturen en grotendeels zelf bepalen wat je gaat doen. En de Heldere dromen zijn dromen waarin je droombeelden ziet die later werkelijk plaatsvinden..

 

Het bewustzijn in 3D zorgt ervoor dat we veroordeeld zijn tot de belevingswereld van het platte vlak. Peter Bugel schreef in de volkskrant: "In werkelijkheid is ons bewustzijn geen produkt van de hersenen maar een soort ontvangstapparaat, zoiets als een televisietoestel. De tv maakt de uitzending niet, zij vangt haar alleen op en geeft haar weer." Maar waar zit dat bewustzijn dan? "In een andere dimensie" zegt de journalist. Fysici verkondigen dat er minstens 10 dimensies zijn- behalve lengte, breedte, diepte en tijd nog zes andere. En ergens in die andere dimensies huist het AlgeHele bewustZijn, waar in elk geval sommige van onze dromen vandaan komen.

 

[top]