Zwaarden kleine arcana

Zwaarden staan voor het element lucht en staan voor denken, het intellect maar ook voor moed, kracht en hoop.

Wij willen weten, zijn nieuwsgierig en leergierig.Daarom communiceren wij graag en wisselen informatie met anderen uit. Dankzij de beweeglijkheid van lucht ( de lucht is immers ook altijd in beweging) vinden wij snel oplossingen voor problemen die zich voordoen. We zijn in staat om moeilijlheden vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dat vinden we zelfs interessant. Zo zien wij ook, dat een medaille twee kanten heeft en kunnen zo de verschillende aspecten van een zaak zien. Wij doen kennis op door ons open te stellen voor nieuwe gedachten.

 

De zwaarden vertegenwoordigen ook de verstandsmens. De handelswijze is gebaseerd op theoretische kennis en overdracht. Zij laten het onderscheid zien tussen goed en kwaad, het verdriet en de pijn.

 

Zwaarden koning

Koning van zwaarden.

 

Rechtvaardig handelend persoon.
Besluitvaardig.
Scherpzinnig.
(Juridische) strijd.de pijn.


 

Koningin van zwaarden.

 

Door verdriet wijs geworden vrouw ( scheiding, weduwe).
Een intelligent en gevoelig iemand.
Typische vrouwelijk verdriet.

 

Ridder van zwaarden.

 

Gaat recht op zijn doel af.
Erkent geen grenzen.
Meedogenloos.
Het gevecht.

 

Page van zwaarden.

 

Wees waakzaam.
Jeugdige overmoed.
Pakt geen problemen aan, stelt zich erboven.
Zakelijke berichten en mededelingen.

 

Zwaarden aas.

 

Ideeën realiseren.
Grote kracht hebben om problemen de baas te worden.
Geestelijke vernieuwing.

 

Zwaarden twee.

 

Je afsluiten voor problemen. Niet in staat zijn conflicten op te lossen. Je hart afsluiten.

 

Zwaarden drie.

 

Verstandelijke beslissing nemen tegen je gevoel in. Pijn en verdriet. Liefdesverdriet.

 

Zwaarden vier.

 

Gedwongen rustperiode. Rustperiode nodig om je emoties te verwerken.
Isolatie.

 

Zwaarden vijf.

 

Wapenstilstand inlassen. Nederlaag en/of overwinnaar. Tekort schieten.

 

Zwaarden zes.

 

Je geestelijke bagage draag je overal met je mee.
Doe iets om betere omstandigheden te creëren

Verhuiskaart.
 

Zwaarden zeven.

 

Sluwheid. Bedrog. Men verricht handelingen of plannen die niets zullen oplossen.

 

Zwaarden acht.

 

Geen uitweg meer zien. Laat je niet in verwarring brengen. Opgesloten zijn in en beperkende situatie.

 

Zwaarden negen.

 

Wanhoop. Vertwijfeling, Angst.

 

Zwaarden tien.

 

Totaal machteloos om iets te ondernemen.

.

 

De afgebeelde kaarten zijn uit de Holy grail tarot door Lorenzo Tesio, Stefano Palumbo. 2006.

 

[top]