Gezichtenlezen

Bij gezichten lezen of gelaatkunde kijk je objectief naar de uiterlijke vorm van het gezicht, de schedel en het lichaam om daarmee de karaktereigenschappen van een persoon te kunnen ontdekken.

Er zijn verschillende “stromingen” binnen de gelaatkunde.

 

* Siang mien
Zo’n 3000 jaar geleden hielden de chinezen zich al bezig met de kunst van het lezen van gezichten deze Chinese kunst heet Siang mien. Dit is de oudste wijze waarop gezichten gelezen wordt , hier wordt uitgegegaan van de elementen vuur, water, aarde en lucht.

 

*Fysionognomiek
Aan het eind van de 18e eeuw was de Zwitserse dominee/dichter Johann Caspar Lavater (1741-1801) de grondlegger van de wetenschap fysionomie ( ook fysiognomie genoemd).
Waarschijnlijk heeft hij als uitgangspunt het werk van de italiaanse monnink Firenzuola (1548) gebruikt waar in de publicatie ‘Dialogo delle Belleze delle Donna’, ofwel dialoog over de schoonheid van de vrouw, tot in detail zijn ideeën over de vorm van voorhoofd, wangen en kin, beschreven werd.
Fysiognomiek is de leer om mensen te beoordelen op grond van hun gelaatstrekken.

 

*Psycho fysiognomiek
Psycho fysiognomiek is de wetenschap van de totale uitdrukking van de mens.Er word gekeken naar de schedel, het gezicht en het lichaam. Carl Huter (1861-1912) heeft dit volgens zijn drie kiembladen theorie ontwikkeld, bij deze theorie wordt de mens geanalyseerd op vorm, kleur, uitstraling en houding.

 

* Psychognomie.
Prof. Paul Bouts( 1900-1999) een belgische priester is de grondlegger van de psychognomie.
Hij ontwikkelde een nieuwe methode om het menselijk karakter te bepalen uit de frenologie, (=is de theorie die stelt dat aanleg en karakter bepaald worden door de groei van bepaalde .hersendelen. Het karakter zou dan afgeleid kunnen worden uit de vorm van de schedel, die bepaalde knobbels zou vertonen), de grafologie(=handschriftanalyse) en de fysionomie.
De psychognomie was zijn levenswerk.
Hij heeft o.a. het boek “De psychognomie”geschreven.

 

*Patho-physiognomie
Patho-physiognomie is de theorie waarbij we aan de hand van verschijnselen in het gelaat, schilfers, streepjes, vlekjes, puistjes etc. zich reeds voordat ziektebeelden zich fysiek uiten al te herkennen zijn. Karlheinz Raab en Natale Ferronato zijn twee bekende personen die zich hier mee bezig houden.

 

Ieder heeft misschien een ander uitgangspunt maar uiteindelijk gaat het allemaal om het volgende punt: vanuit het gelaat kunnen zien welke karaktereigenschappen die persoon heeft.

 

Je kijkt uiteraard niet alleen naar de vorm van het hoofd maar ook naar de wenkbrauwen, ogen, oren neus mond, kin.

 

Als je naar iemand kijkt dan kijk je eerst naar het totale gezicht en naar de kleur dan verdeel je het gezicht in drie zone’s.

1e van de haargrens tot de neuswortel dit is het denkgebied
2e van de neuswortel tot het onderste van de nieuw dit is het gevoelsgebied
3e van vlak onder de kin tot het onderste van de kin dit is het wilsgebied.

Wanneer deze drie gebieden ongeveer dezelfde lengte hebben kan men stellen dat voelen, denken en willen zich over het algemeen harmonisch tot elkaar verhouden.
Maar als een van de gebieden beduidend groter is wil dit zeggen dat dat gebied dominant is, die persoon zal dus meer vanuit dat gebied handelen.

Hier enkele willekeurige voorbeelden.

 

Wenkbrauwen.
Wenkbrauwen die vlak boven de ogen liggen staan voor:
brede belangstelling, grote overtuigingskracht, nieuwsgierig, eerzuchtig en zijn wat sneller agressief.
Zware wenkbrauwen, deze persoon zal moeite hebben om zijn denken en gevoel met elkaar te integreren er zit a.h.w een barrière tussen.
Zeer korte wenkbrauwen daarentegen staan voor: hartstochtelijk, gevoelig, zijn snel beledigd, laat zich leiden door emoties, impulsief.
Wenkbrauwendie naar beneden krullen staan voor: pessimisme en weinig enthousiastme
Lange wenkbrauwen staan voor: gevoel voor schoonheid, piekeraar, grote behoefte aan een familiekring, is onzeker in doen en laten.

Ogen.
De “juiste” afstand tussen de ogen is, dat er tussen de 2 ogen precies de grootte van één oog tussen past.
Dicht bij elkaar staande ogen hebben vaak een berekende inslag en neigen naar introversie, in het ergste geval zelfs naar bekrompenheid.
Ogen die ver uit elkaar staan, staan voor openheid en levensmoed.
Loensende ogen staan voor introvertie, schuw, ongeduldig, weinig volharding, bezit een sterke levenswil.
Verschillende ogen: behoefte aan erkenning, eerzuchtig, soms star, koestert hoge verwachtingen van anderen, fantasievol.

 

Neus.
Aan de neus kan je zien op welke manier iemand zijn verstand gebruikt en de ander lief heeft.
Rechte neus met rechte top hechten veel waarde aan uiterlijkheden, zijn erg ijdel en stellen hoge verwachtingen aan hun partners.

Haakneus zijn erg gedreven, gaan volledig op in hun werk, vandaar ook dat ze vaak goed bij kas zitten, zijn ook erg royaal tegenover hun geliefde.

Scheve neus onevenwichtig, wispelturig, soms hatelijk, grote kwetsbaarheid, houden zichzelf voor de gek, ongeduldig.
Wipneus staat voor wispelturig en temperamentvol, ze doen niet graag wat ze niet bevalt, ook ontbreekt het hier vaak aan een lichamelijke en psychische rijpheid. 

 

 

Oren.

Oren plat aan het hoofd, deze persoon wil alleen naar zichzelf luisteren.

Flaporen deze persoon legt zijn oor overal te luister, wil alles tegelijk horen in bijv. een groot gezelschap en daardoor vangt hij zoveel op dat hij eigenlijk niets goed hoort.
Loshangende oorlel, onafhankelijk.

 

Mond.
Kleine mond, intorvert en wilskrachtig, laten zich door moeilijkheden niet klein krijgen, onafhankelijk.
Grote volle mond deze mensen hebben behoefte aan gezelschap, maar wel wat oppervlakkig, trouw.
Onderlip dikker dan de bovenlip weinig betrouwbaar, hebben de neiging te praten over oninteressante oppervlakkige zaken.
Dikke lippen gepassioneerd, enthousiast.

Dunne lippen verbitterd, zuur, staan zichzelf niet toe te genieten van het leven.

 

Kin.

Brede kin deze mensen hebben een grote wilskracht en een groot zelfvertrouwen maken af waar ze aan begonnen zijn.

Lange kin ( paardegezicht) maken gemakkelijk vrienden, hebben organisatie talent maar zijn ook zeer gevoelig.

Terug springende kin, onverschillig, gaan hun eigen weg, weinig ambitie.
Vooruitspringende kin overtrokken zelfbewustzijn, creatief, groot zelfvertrouwen, taalgevoelig.

 

Alles in het gezicht heeft een betekenis, let niet alleen op de vorm maar ook hoe het tov de rest in het gezicht staat.

Dit is maar een sumiere uitleg, wil je meer weten dan is het het beste om hier een cursus in te volgen.

 

[top]