Da Vinci Engima Tarot

.                        

 

Da Vinci enigma

 

In de kaarten van het Da Vinci Enigma Tarot zien we duidelijk de hand van Leonardo Da Vinci terug en de brede belangstelling die hij had.
Deze tarotkaarten geven d.m.v. de woorden en tekeningen van Leonardo een inzicht in de macrokosmos, de grotere wereld van de eeuwige kosmos, en de microkosmos, de gemaakte wereld waarin wij leven, elkaar ontmoeten en in elkaar opgaan.

 

Leonardo da Vinci werd op 15 april 1452 als buitenechtelijk kind geboren. Zijn moeder was een plattelandsmeisje, zijn vader was notaris Piero da Vinci. Hij groeide bij zijn moeder op in de omgeving van Florence en genoot weinig onderwijs.

 

Hij werd een kunstenaarsleerling van Andrea del Verrosschio en hier ontwikkelde hij zijn scherpe oog voor details en tekenkunsten.

In zijn tijd als leerling kende hij geen latijn en wiskunde, en om met de hogere kringen om te mogen gaan was dit een must.
Hij wilde naar de Cosimo’s Academie, hier werd volgens het voorbeeld van Plato gediscussieerd over wetenschappelijke en filosofische vraagstukken maar hier stond boven de deur “Laat niemand zonder kennis van geometrie hier binnengaan”, dus werd Leonardo buitengesloten. Hij besloot toen, zich via een leermeester geometrie en wiskunde eigen te maken.
Ook bestudeerde hij de combinatie van kunst en wetenschap om op die manier de structuur en vorm van alle dingen vast te kunnen leggen.

In 1476 kwam hij in dienst bij de hertog van Milaan, Ludovica Sforza, deze maakte gebruik van zijn technische inzichten om militaire werktuigen te ontwikkelen.

 

In de 17 jaar dat hij hier was kon hij zich vrij ontwikkelen.
Leonardo was bevriend met vele vooraanstaande personen uit die tijd.

In de tijd van de Renaissance werden de eerste aanzetten voor ideeën ontwikkeld die we nu heel normaal vinden zoals: vliegtuigen, duikboten, kunststof, contactlenzen en de camera.

 

Da Vinci zag in dat veel klassiek wetenschappelijke ideeën niet juist waren, door eigen observaties kwam hij tot andere conclusies. Hij ging van het standpunt uit dat al onze kennis haar oorsprong heeft in onze waarnemingen.
Hij maakte overal aantekeningen van, vaak in spiegelschrift want zijn ideeën waren voor die tijd erg vooruitstrevend en werden niet door een ieder gewaardeerd, dit zou zeker de doodstraf tot gevolg kunnen hebben.
Hij was niet alleen schilder, beeldhouwer en musicus, maar ook ingenieur. Opzichter van waterwerken en kanalen, uitvinder, natuurhistoricus, oorspronkelijk denker en filosoof en tevens een wetenschapstheoreticus

 

In 1513 trad hij in dienst van paus Leo  X, de anatomische studies waar Leonardo zich mee bezighield werden door het Vaticaan “ toverkunsten” genoemd en werden door de paus verboden. De kerk kreeg steeds bekrompener ideeën over wetenschappelijke onderzoeken, zodat het voor Leonardo steeds moeilijker werd.

In 1516 werd hij door Frans I uitgenodigd in Frankrijk te komen wonen dit heeft hij aangenomen en in 1519 stierf hij in Amboise op 67 jarige leeftijd.

 

Het Da Vinci Enigma Tarot is een deck dat je stap voor stap leert door er mee bezig te zijn, ook voor degene die bekend zijn met de tarot zal het een proces worden waarin je door het deck te gebruiken steeds meer diepgang vindt.

Het Da Vinci Enigma Tarot wijkt af van de gewone tarotkaarten. Het bestaat weliswaar uit 78 kaarten maar heeft ook 2 extra kaarten de zgn. raadselkaarten. Zij worden niet in het spel gebruikt maar dienen als referentie.
De achterkant van deze 80 kaarten vormen een patroon van vijf repeterende cirkels en door elkaar gevlochten knoopwerk. Vier cirkels staan voor de elementen vuur, lucht, aarde en water  en de 5de  cirkel staat voor de geest.

Op de grote arcana kaarten staan studies en schetsen van da Vinci afgebeeld, ze weerspiegelen de invloeden van de macrokosmos.
Op de kleine arcana kaarten zien we de elementen lucht, vuur, water en aarde en zij weerspiegelen de invloeden van de microkosmos, en zijn afkomstig uit Leonardo’s aantekenboeken, waarin hij zijn ingevingen en ontlede lichamen schetste, theorieën en waarnemingen opschreef.

De hofkaarten zijn afgeleid van tekeningen van portretten, maskers of fantasie voorstellingen.

 

In veel van da Vinci’s schilderingen komt een wijzende vinger voor deze is ook terug te vinden op de kaarten VI Tweelingen, XI Ervaring, en XVII de Wegwijzer

Da Vinci enigma

 

In kaart XI wijst de vrouw op het mysterie van de ziel dat we alleen begrijpen door de ervaringen van het leven.
Elke ziel is een raadsel ( = enigma)  dat erop wacht erkend te worden.
We ontdekken het unieke schrift van onze ziel, door onszelf te kennen, de reden van ons bestaan aandachtig te bekijken en zo meer in harmonie te komen met de wereld.

Ik vind het een intrigerend deck, heel iets anders dan we gewend zijn en zeker het bestuderen waard.

 

Da Vinci Engima tarot van Caitlin Matthews

Kaarten en geïllustreerd boek. Uitg. Librero 2005
ISBN 90-57646749 / 144 blz.

 

Carla Jadôt.

Dit artikel stond in Tarot Magazine nummer 22 van april 2006.

 

[top]