Qigong en Falun Dafa

Wat is qigong?

 

Qigong is een eeuwenoud Chinees systeem van oefeningen om lichaam en geest fit en in balans te houden. Qigong (spreek uit als tsjie koeng) betekent letterlijk: werken met levensenergie die qi wordt genoemd. Bij een gezond mens stroomt er veel qi door het lichaam, maar als deze stroom vermindert of stagneert kan dit zich uiten in de vorm van ziekte of andere beperkingen. Diverse oorzaken kunnen er voor zorgen dat hoeveelheid qi afneemt en er blokkades ontstaan bijvoorbeeld onvoldoende beweging, stress of een verkeerde houding De Qigong is er op gericht om, door middel van mentale en fysieke oefeningen, de energiestroom te sturen en te vergroten, zodat deze vrij door het lichaam kan stromen. Eventuele lichamelijke blokkades dienen hierbij opgeheven te worden.

 

Hoe beoefent u qigong?

 

Op elke leeftijd kan qigong beoefent worden. U heeft er geen speciale uitrusting of grote ruimte voor nodig en het vraagt geen grote investering in tijd en geld. Qigong kan onderscheiden worden in actieve of dynamische qigong en passieve of rustige qigong. De actieve oefeningen zijn langzame dansachtige bewegingen waarbij innerlijk de geest rustig en kalm is. Terwijl de passieve oefeningen uiterlijk geen bewegingen vertonen, maar juist de geest (het innerlijke) actief is in de vorm van een hoge mate van alertheid en een gecontroleerde ademhaling. Hoofdzakelijk wordt er bij qigong een buik- of middenrifademhaling gehanteerd, die onder andere zorgt voor een betere uitwisseling van kooldioxyde en zuurstof. Door deze manier van ademen worden tevens de inwendige organen gemasseerd wat de spijsvertering en het immuunsysteem ten goede komt.

 

Wat doet qigong voor u?

 

Qigong doet nog meer voor u. In onze tegenwoordige maatschappij worden we steeds meer blootgesteld aan een grote hoeveelheid stress die zeer nadelige gevolgen met zich mee kan brengen. (Bijv. burnout, hart- en vaatziekte, kanker, een verhoogde bloeddruk, artrites en ademhalings-moeilijkheden). Door de rustige en ontspannen uitwerking van de qigongoefeningen kan iedereen ervoor zorgen dat hij minder gestresst raakt.. Zo is men beter bestand tegen alle drukte om zich heen.

 

Falun Dafa

 

Falun Dafa (Falun Gong) is een oude krachtige cultivatiepraktijk uit China. Het is in 1992 door dhr. Li Hongzhi geopenbaard aan de wereld. Falun Gong is een vorm van Qigong. In Azie is het heel normaal als je mensen op straat of in het park langzame bewegingen ziet maken, waarbij ze tot rust komen en zo hun gezondheid verbeteren. Falun Gong heeft wereldwijd miljoenen mensen innerlijke rust en een betere gezondheid gebracht. Beoefenaars doen dagelijks 5 rustige oefeningen (inclusief meditatie) om zo hun lichaam te zuiveren en te energetiseren. Daarnaast probeert men zijn morele karakter te verbeteren aan de hand van de universele karakteristieken, namelijk: Waarachtigheid - Mededogen - Verdraagzaamheid. Zo verbeterd men niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn geest. Mocht je meer info hierover willen dan kun je kijken op: http://www.falun.nl/ Hier kun je filmpjes gratis downloaden waarop de oefeningen worden voorgedaan . Je kunt ook gratis online de boeken van meester Li Hongzhi lezen met daarin de nodige informatie.

 

 

[top]