Staven kleine arcana

De kleine arcana is onderverdeeld in 16 hofkaarten, koning, koningin, ridder en page (of schildknaap) en 40 oog- of getalskaarten, oplopend van één (aas) tot en met tien.
De hofkaarten staan voor de mensen om ons heen en hoe we elkaar beïnvloeden.
De getalskaarten staan voor de mensen, voor onszelf en onze dagelijkse omstandigheden.
In de vroegere kaartspelen verwijzen de kleuren van de kleine arcana naar de vier middeleeuwse standen.
Zwaarden ( of schoppen) voor de adel.
Bekers ( of harten) voor de geestelijken.
Pentagrammen ( of ruiten) voor de kooplieden.
Staven ( of klaveren) voor de boeren en het gewone volk.

 

Staven staan voor het element vuur en hebben te maken met de wilskracht, activiteiten en ambities.

Wij hebben ideeën en kunnen daarmee anderen enthousiast maken. Wij hebben een intentie die ons een doel in het leven geeft en waar wij vol voor gaan. Onze energie en enthousisame is aanstekelijk. Wij kunnen veel presteren omdat wij de dingen aan durven te pakken en onszelf in het openbaar durven te laten zien. Met onze intentie en vreugde kunnen wij anderen, die het element vuur minder sterk in zich voelen, overtuigen om aan ons project mee te werken. Ondanks onze intentie en wilskracht, waarmee wij ons doel volgen, kunnen wij ook anderen de ruimte geven. Iedereen heeft recht om te bestaan.

 

De staven vertegenwoordigen de wilsmens, intuïtie. De handelswijze is impulsief en enthousiast. Zij laten een dynamisch gebeuren zien.

 

Koning van staven.

 

Wilskrachtig persoon.
Ambitieus,rechtschapen.
Goed bericht.

 

Koningin van staven.

 

Levenslustig.
Iemand die graag helpt en steunt.
De vrouwelijke intuïtie.
Onafhankelijk persoon.
Goede kans die men niet onbenut moet laten.

 

Ridder van staven.

 

Impulsief, ongeduldig, avontuurlijk iemand.
Onbetrouwbare berichten.

 

Page van staven.

 

De leerling.
Argeloosheid.
Kinderlijk vertrouwen.
Opwindend, spectaculair nieuws.

 

Staven aas.

 

Aankondiging van een nieuwe kans of mogelijkheid.
Het begin van iets nieuws.
De belofte van iets dat in vervulling gaat.

 

Staven twee.

 

Je kunt niet verder groeien, je zit vastgeklonken in je huidige situatie.
Je wilt je leven een andere wending geven, maar je zit nog teveel vast.
Je zult wilskrachtige besluiten moeten nemen.

 

Staven drie.

 

Open staan voor nieuwe contacten.
Realisatie van een onderneming.
Men weet het juiste moment te kiezen.

 

Staven vier.

 

Iets wordt met succes afgerond.
De buit binnenhalen.
De opbrengst van langdurige inspanning.

 

Staven vijf.

 

Als men gaat samenwerken zouden de resultaten groter zijn.
Onvermijdelijke conflicten.
Krachtmeting.

 

Staven zes.

 

Overwinning.
Leiderschap.
Aanvaard de verantwoordelijkheden.

 

Staven zeven.

 

Hinderpalen overwinnen.
Risico’s durven nemen.
Aktie vraagt reaktie.

 

Staven acht.

 

Op de drempel van iets nieuws staan.
Een periode van grote energie en beweging.
Gunstige veranderingen op korte termijn.

 

Staven negen.

 

Wantrouwen.
Alles op een rijtje zetten.

Men is gekwetst en vreest een nieuwe aanval, deze vindt echter niet plaats
 

Staven tien.

 

Teveel hooi op je vork nemen.
Men moet tot een compromis komen om er niet aan onderdoor te gaan.
Onvermogen om te delegeren.

 

De afgebeelde kaarten zijn uit de de Ramses tarot of eternity door Severino Baraldi, Giordano Berti . 2004.

 

[top]