Gestalt therapie

WAT IS HET?


De relatie met je omgeving is belangrijk: werk, vrienden en familie bepalen voor een groot deel je leven.Toch zijn we niet steeds bezig met deze omgeving; vaak nemen we de dingen zoals ze zijn of gaan. Jammer, want een goede balans met je omgeving brengt balans in je leven. Soms is de verhouding met je omgeving zo scheef, dat je er letterliijk last van kunt krijgen: je krijgt psychische of lichamelijke klachten. Je merkt bijvoorbeeld al een tijdje dat je geen zin meer hebt om naar je werk te gaan. Je werkt hard en krijgt er weinig waardering voor. Eigenlijk ben je teleurgesteld en boos. In een dergelijke werkrelatie kun je klachten krijgen van futloosheid, geprikkeldheid of depressie. In feite een gezonde reactie op een voor jou ongezonde situatie. Je lichaam geeft aan: ik word het zat.Waar, maar niet nieuw. Zo'n zestig jaar geleden was het echtpaar Peris hier al mee aan de gang. Hun Gestalttherapie keek uitsluitend naar de verstoorde relatie met de omgeving; de manier waarop een conflict ervaren wordt, vormde hiervoor de basis. Letterlijk, want het ging met name om de zintuiglijke ervaring. Laat gaan dat vervelende gevoel, durf het te voelen, te benoemen. Hun slogan:'Loose yourmind and come to yoursenses'. Geen wonder dat in de sixties, het tijdperk van de individuele ontwikkeling, Gestalt- therapie een hit was. Daarna verdween het lang naar de achtergrond. Maar nu is Gestalt weer helemaal terug.

HOE WERKT HET?


In de Gestalttherapie helpt de therapeut je een antwoord te vinden op een conflictsituatie in jouw leven. Hoe je voor jezelf kunt zorgen op een manier die klopt bij jou en bij je situatie. De therapeut heeft een aantal methodes om het zelfbewustzijn te stimuleren. Je leert bijvoorbeeld te zeggen wat je echt voelt, denkt en waar je behoefte aan hebt. Zoals ervoor uitkomen dat je behoefte hebt aan een klopje op je schouder. Samen met je therapeut ga je onderzoeken wat voor jou een goede manier is om hiermee om te gaan.

 

CONCLUSIE.


Gestalttherapie is toegankelijk en van toepassing op vele vragen en problemen die je op je pad tegenkomt. Je hoeft niet te graven in een diep verleden, maar gaat meteen aan de slag. Omdat de Gestalttherapeut ook vertelt wat hij/zij voelt en denkt en kijkt naar het hier en nu, wordt er direct aan gewerkt. Gestalt- therapie is soms pijnlijk en confronterend, maar ook doeltreffend en bevrijdend!

 

[top]