Esoterisch woordenboek
letter A

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

Aarde Symbool van de materiele wereld; al het geen met onze zintuigen valt waar te nemen.
In den beginne schiep God hemel en aarde. (oorspronkelijke tekst:
Braishit Bara Elohim)
Denk hier ook aan de begrippen: vader hemel/ Moeder aarde
Het element aarde wordt bezield door kabouters, trollen en
Gnomen
   
Aarden Gronding, het contact houden met het hier en nu.
   
Aardstralen Dit zijn lijnen of bundels van stralen die van de aarde uitgaan welke soms wel in verband worden gebracht met aardmagnetisme. De Chinezen beschouwen aardstralen en wateraders als verstoring van het natuurlijk evenwicht van yin en yang en proberen ze op te sporen en te vermijden.
   
Accupressuur D.m.v. druk op energiepunten wordt het evenwicht in het fysieke lichaam herstelt. Vergelijkbaar met accupunctuur maar dan zonder naalden.
   
Accupunctuur Is een eeuwenoude geneeswijze uit China, die gebaseerd is op de Yin en Yang filosofie. Yin en Yang zijn twee tegengestelde krachten in ons lichaam, die voortdurend in elkaar overlopen, maar ook uit balans kunnen raken. Deze energiebanen vormen een eigen netwerk, waarop acupunctuurpunten liggen. Elk van die punten staan in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. De acupuncturist kan met behulp van naalden bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren om het lichaam te herstellen.
   
Adam en Eva Het oerpaar, dat het begin van de mensheid aanduid.
   
Akasha kronieken Sporen in een universele dimensie die iedere gedachte en handeling hebben opgenomen en waartoe paranormaal begaafden toegang hebben. De bibliotheek van alle kennis.
   
Alchemie Stroming van voorwetenschappelijke mensen die op zoek waren naar geheime kennis door middel van kennis der elementen en natuurwetenschappen. Zij probeerden goud te maken en eeuwige jeugd.
   
Alfa techniek Het doel van deze techniek is om toegang te krijgen tot het gebied in de hersenen waarin de voor het leven echt belangrijke beslissingen worden genomen. Bij de Alfa-training wordt gewerkt met meetbare frequenties van de hersengolven. In een toestand van verstandelijk bezig zijn ligt die ergens tussen de 14 en 30 Hz (trillingen per seconde). Bij het inslapen passeren we de grens van 13,5 en komen we in een andere bewustzijnstoestand terecht, te weten Alfa. Daarin neemt het onderbewuste de controle over, komen we geestelijk en lichamelijk tot rust en wordt er een groot aantal stressfactoren geëlimineerd. Bij het passeren van deze grens krijgen we vaak de meest lumineuze ideeën of vinden we plots de oplossing voor een lang bestaand probleem. Bij Alfa-training wordt deze toestand bewust bereikt om zo met het bewustzijn het onderbewustzijn als het ware te kunnen programmeren. Alfa-training wordt ook Silva Mind Control genoemd, naar de grondlegger José Silva, die er in 1944 mee begon, maar pas in de jaren '60 bij een breed publiek aandacht kreeg voor zijn methode.
   
Amulet

Een voorwerp of sieraad dat geluk bengt. Een amulet moet de drager beschermen tegen ziektes en gevaar.

   
Androgyn Oerwezen, dat pas later in zijn twee complementaire helften werd gescheiden. Adam was androgyn voordat Eva uit hem werd afgesplitst. Een androgyn figuur is eveneens het symbool van de samenvoeging der tegenstellingen. De herwonnen oereenheid wordt aangeduid met het begrip hermafrodiet, een samentrekking tussen Hermes en Afrodite. Zie de kaarten 0 en XXI
   
Anker Stabiliteit, zekerheid. Een anker beloofde houvast en veiligheid en werd daarom een symbool van hoop en vertrouwen Of: pas op dat je niet het verkeerde anker uitgooit!
   
Ankh Dit is een Egyptisch symbool van het eeuwige leven. Zie ook bij “ kruis”.
   
Antroposofie (antropos = mens, sofia = wijsheid) is een wereldbeschouwing gebaseerd op theorieën die door Rudolf Steiner in het begin van de 20e eeuw zijn ontwikkeld. In de antroposofie vinden bepaalde facetten van de bestaande filosofische tradities en van de theosofische levensbeschouwing hun synthese in een geheel nieuwe filosofie, waarin het christendom centraal wordt gesteld en waarin men door bovenzinnelijke kennis van de mensennatuur wil komen tot een volledige beschouwing van de gehele kosmische realiteit.
   
Anubis Egyptische god met de kop van een jakhals; Hij heeft dezelfde betekenis als Jezus bij de Christenen, Hermes bij de Grieken en Mercurius bij de Romeinen. Hij werd beschouwd als de god van het goede; zijn functie was het verbinden van tegendelen.
   
Appel Geschenk, plezierige gebeurtenis, energie en gezondheid, appeltje voor de dorst. Symbool van vruchtbaarheid, maar ook van twist. Denk aan de appel die Eva door de slang werd aangeboden. De appel kwam van de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’ een symbool van dualiteit.
   
Aroma therapie Al 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling wisten de Chinezen dat etherische oliën uit bepaalde planten sterke geneeskrachtige eigenschappen bezitten. Vanuit China verspreidde deze kennis zich naar landen als India, Perzië en vooral ook Egypte. Zo was de geneeskunde uit het oude Egypte voor het grootste deel gebaseerd op het gebruik van aromatische stoffen. Dit is bekend, omdat in de grafkamers van de farao's altijd talloze flesjes met aromatische oliën werden aangetroffen.
Etherische oliën hebben dezelfde eigenschappen als de planten en kruiden waaruit ze gewonnen worden, maar veel sterker. Zo werken sommige oliën kalmerend, andere juist opwekkend. Vele hebben een gunstige werking op de spijsvertering, terwijl ook een groot aantal helpen het bloed te zuiveren en een uitstekend middel zijn bij een onzuivere huid met pukkeltjes en b.v. jeugdpuistjes en acné. In feite is de aromatherapie dan ook te beschouwen als een belangrijke tak van de fytotherapie.
   
ASR therapie Analytisch-Synthetische Response-therapie behandelt op reflexen in zones, acupunten op meridianen en chakra's.
O.A. door pressuur, massage, lichttherapie.
   
Astraal lichaam De energie van de ziel, die soms los kan komen van het menselijke fysieke lichaam bijvoorbeeld in dromen of d.m.v. bewust astraal reizen, astrale projectie.
   
Astrodrama Met behulp van dans, muziek, spel of meditaite wordt de astrologie beleefd.
   
Astrologie Astrologie gaat er van uit dat de positie van planeten, zon, maan en dierenriemtekens op het moment van geboorte zijn karakter bepalen. Ook zou de huidige positie van deze hemellichamen iets kunnen voorspellen over de toekomst van een persoon geboren onder een bepaald teken van de dierenriem. zie voor verdere uitleg op deze site.
   
aqua healing Is een vorm van lichaamswerk in warm water dat diepe ontspanning en vertrouwen brengt. Gedragen door het water word je door ondersteunende handen zachtjes gewiegd, gestrekt en bewogen. De gewrichten en de wervelkolom krijgen meer ruimte en bewegen soepeler. Je energie gaat vrijer stromen. Een sessie kan je in contact brengen met je oorspronkelijke energie, waardoor bevroren emoties vrijkomen.. Zo kun je je innerlijke verwondingen waarnemen zonder te oordelen, of genieten van ontroerende herinneringen, zoals het warme veilige gevoel in de baarmoeder. In contact met je oorspronkelijke energie word je waarnemer, waardoor integratie kan plaatsvinden op alle niveau's en je thuiskomt in jezelf.
   
Aum Een mantra en een heilig symbool in het Hindoeïsme
   
Aura Is een energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is.
   
Aura healing Men gaat er vanuit dat de mens uit meerdere lichamen bestaat. Het lichaam dat niet zichtbaar is en dicht bij het fysieke lichaam zit wordt het ether lichaam of aura genoemd.Voordat kwalen in het fysieke lichaam komen zijn ze al in de aura zichtbaar. Bij een aura healing wordt de kwaal hier al behandelt voordat hij in het fysieke lichaam komt.
   
Auricolo therapie Auricolo betekent oor, dit is dus letterlijk een oortherapie,tegenwoordig ook wel ooraccupunctuur genoemd, maar het is meer omvattend ook therapie met warmte of drukpunten die op het oor worden uitgevoerd behoren hierbij.
   
Automatiisch schrift Het woord 'automatisch' zegt het al: het schrijven gaat vanzelf. Dit kan van de schrijvende persoon in opdracht aan het onderbewuste zijn en d.m.v. het onderbewuste leidt men de hand, maar het kan ook zijn dat entiteiten op deze manier contact leggen. soms is het zelfs zo dat de tekst voor de schrijvende persoon in een onbekende taal is.
   
Avatar Een goddelijke incarntie op aarde. God in de gedaante van een mens.
   
Ayurveda en uit India komende levenswijsheid die reeds 1500 v. Chr bestond waarin een deel aan geneeskunde is gewijd en een deel aan het in evenwicht zijn van geest, ziel en lichaam.
Ayurveda is het oudste Indiase gezondheidskundige en geneeskundige systeem in de wereld. Naast medische wetenschap is Ayurveda ook een leefsysteem.
Zowel lichaam, geest als ziel spelen ieder hun eigen rol in gezondheid en ziekte. Bij de behandeling wordt getracht de onderliggende oorzaak van de ziekte weg te halen en niet alleen de symptomen te behandelen.
Dit kan door middel van psychologische en emotionele ondersteuning, door het helpen verwerken van inzicht in de levenshouding, door middel van reinigings- en voedende behandelingen, yoga-therapie, ademhaling, meditatie en toedienen van kruidencomplexen.