Handanalyse

Net als bij de tarot wordt er bij het horen van handlezen of handanalyse direct associaties gemaakt met de toekomst voorspellen en met zigeuners.
Maar net als bij de tarot is dit niet waar.

 

De hand fascineert de mensheid al duizenden jaren. De eerste studies van de menselijke hand dateren van ruim vijfduizend jaar geleden. Men neemt aan dat de oude Chinezen zich al rond 3000 v. Chr. in de studie van de hand verdiepten.
Geschriften die verband houden met de bestudering van de menselijke hand zijn te vinden in de Indiase literatuur uit de periode rond 2000 v. Chr. En de vroegste verwijzingen naar de handleeskunde zelf treft men aan in de vedische tekst De wetten van Manoe.
Hoewel hiervan in geschreven vorm niets is terug te vinden, is het bekend dat de oude Chaldeeën, Tibetanen, Soemeriërs en Babyloniërs zich met handanalyse bezig hielden,
Net als de vroege Hebreeën, Egyptenaren en Perzen. Overal in het Midden-Oosten wordt het handlezen ook nu nog zeer gerespecteerd.

 

Buiten wat de handen met behulp van de handanalyse kunnen vertellen registreren we in het dagelijkse leven ook al heel veel van de handen van de mensen in onze omgeving, zoals: Gevoelig en beweeglijk als ze zijn kunnen ze net zoveel zeggen als onze mond. Kijk maar eens als we praten hoe we het gesprokene accentueren door middel van handgebaren, vaak is dit onbewust.
Maar ook de doodgewone handdruk zegt al veel over iemand. Ga maar eens bij jezelf na wat het jou zegt als je een zgn. slap handje krijgt, of alleen maar een paar vingers ipv de hele hand of een hand die de jouwe vermorzelt Een slappe hand duidt vaak op een zwakke persoonlijkheid en kan wijzen aan een gebrek aan oprechtheid.Iemand die niet de hele hand geeft maar een paar vingers is trots en ijdel en wil in alles domineren. Vaak is deze persoon vol wantrouwen en terughoudend. Hij is eigenlijk alleen maar in zichzelf geïnteresseerd. Iemand die jouw hand ahw vermorzelt is over het algemeen een ijdel of agressief persoon, die erop uit is om alle aandacht naar zich toe te trekken en een sterke indruk wil maken.

 

Handanalyse is een dynamische wetenschap d.w.z. een wetenschap die voortdurend  in beweging is. Door het bestuderen van de handvorm, de lijnen, de heuvels,de vingers, nagels, kleur, temperatuur, beweeglijkheid etc. kan je zien wat de aangeboren kwaliteiten van iemand zijn.


De persoonlijkheid van de mens wordt door verschillende invloeden gevormd. Bijvoorbeeld: erfelijke invloeden, kosmische invloeden (planeetkrachten, denk hierbij  aan de astrologie) maar ook omgevingsinvloeden (dit zijn de invloeden vanuit de buitenwereld) en de reïncarnatie (je vorige levens hebben invloed op je huidige leven.


Bij de handanalyse wordt o.a. gekeken naar de vorm van de handen, de lijnen, de vingers en de heuvels,
De handvorm zal niet of nauwelijks veranderen deze staat voor de basis van je evolutie. De heuvels staan voor de  energieën die aanwezig zijn en de vingers voor hoe je die energieën naar buiten brengt. Tijdens je jeugd is het mogelijk dat de heuvels en vingers veranderen.
Lijnen dit zijn de energiekanalen, kunnen wel veranderen.

 

lijnen in de hand

 

Het lezen van de lijnen in je hand , de chiromancy of handlijnkunde is een apart specialisme in de handleeskunde. Uit de lijnen kunnen we niet alles lezen.


Bij de lijnen zien we primaire en secundaire lijnen.
De primaire lijnen zijn de levenslijn, de hoofdlijn en de hartlijn. En geven meer de onbewuste energiekanalen aan. Zij symboliseren het willen, denken en voelen
De drie primaire lijnen levenslijn, hoofdlijn en hartlijn staan tijdens de zwangerschap al in je hand. Omdat zij direct uitdrukken wat er in het onderbewuste leeft veranderen ze niet echt veel.


De secundaire lijnen zijn alle overige lijnen, dit zijn de bewuste energiekanalen.
Zij drukken de bewuste energie uit en kunnen daarom heel snel veranderen.
De belangrijkste secundaire lijnen zijn: De Saturnus of karmalijn, de Apollolijn en de Mercuriuslijn.
Als je weinig lijnen in de hand hebt wil dat zeggen dat je je niet laat afleiden van het pad dat je te gaan hebt. Heb je daarentegen veel lijnen in de hand dan pik je veel op uit je omgeving en laat je je makkelijker van je eigen pad af halen.

De lijnen in de hand behoren bij een van de specialismen van de handleeskunde, de handlijnkunde of chiromancy. Hier kunnen we veel uit lezen maar niet alles.


De primaire lijnen, zoals de Levens-, Hoofd-, en Hartlijn vertellen of je in balans bent, zij weerspiegelen de harmonie tussen willen, denken en voelen.
De drie primaire lijnen levenslijn, hoofdlijn en hartlijn zijn al voor geboortelijk vastgelegd en veranderen niet echt veel

De secundaire lijnen kunnen in een paar weken veranderen.

 

Bij de lijnen is het ook van belang waar de lijn begint dit zijn de voornemens waarmee je komt en het eind van de lijn geeft aan hoe wil ik het bereiken.

 

De levenslijn staat voor je levensenergie en levens- omstandigheden.
Het hebben van een korte levenslijn betekent niet dat je leven kort zal zijn.
De levenslijn heeft dus te maken met de levenskracht (lichamelijk en ons uithoudingsvermogen) en de levensenergie en de levensduur .
Ook de levensinstelling kunnen we hieruit op maken of we enthousiast, aarzelend, depressief of positief het leven tegemoet treden.
De levenslijn geeft aan met welke energie en toewijding en wat voor doelstellingen we nastreven.


De hoofdlijn symboliseert de mentale energie intellectuele kracht, eigen verantwoordelijkheid, denken (= coördineren en verwerken van informatiestroom)

 

In de Hartlijn zit het gevoel voor liefde, emotie, emotionaliteit.
Liefdesgevoel kan je onderverdelen in heel idealistisch zijn sociaal voelend, egoïstisch, sensueel, zuiver en sexualiteit

Het is ook een indicatie van je hartconditie, in welke conditie is je hart op emotioneel gebied niet de kracht van het hart zelf maar hoe de emoties verwerkt worden.
Je kan geboren worden met een heel sterk hart maar je kan toch heel veel spanning hebben omdat je de emoties niet verwerkt omdat je teveel opkropt.
Dat kan een sterk hart wel beter aan als iemand met een minder sterk hart.

 

De handvorm vertelt iets over je basiskarakter.
Er zijn zes verschillende zuivere handvormen zoals de elementaire hand, de vierkante hand, de spatelvormige hand, de filosofische hand, de conische hand en de psychische hand die elk voor bepaalde kenmerken staan. Maar bijna niemand heeft een zuivere vorm van hand meestal is het een combinatie van verschillende vormen, en zo komen we tot een zevende vorm.

 

De duim laat zien hoe je het leven tegemoet treedt, hoeveel dynamiek, kracht, doel en bezieling je tot je beschikking hebt en hoe je deze eigenschappen inzet.

Heuvels (zijn gedragspatronen).

heuvels

In de hand zijn de heuvels en de aangrenzende vingers naar planeten genoemd die op hun beurt weer naar goden zijn vernoemd.
Elke god symboliseert een bijzonder psychologische aspect van je karakter en iedere heuvel in je hand geeft deze specifieke karaktertrek dan ook weer, bijvoorbeeld intellect, emoties, zelfverbeelding en de behoefte aan intimiteit.

 

Vingers
Alle vingers behalve de duim hebben de naam van een planeet, net als de onderliggende heuvel.

 

Door middel van de handanalyse is het zeer eenvoudig om een karakteranalyse van iemand te maken. Je hoeft hiervoor alleen maar de gegevens die in de hand staan op de juiste manier met elkaar te combineren en uit te leggen Dit is voor een ieder te leren, omdat dit door de eeuwen heen is vastgelegd en zichzelf heeft bewezen.


Door de hand te analyseren kan je zien waar iemand staat in zijn leven, en welke mogelijkheden voor iemand zijn weggelegd.
Je handen laten zien wie je werkelijk bent, zonder masker dat je misschien aan de buitenwereld toont.

 

[top]