Filosofie

filosofie
De school van Athene van Raphael Sanzio (1483−1520) te zien in het Vaticaan.

 

WAT IS HET?

Filosofie klinkt saai en ingewikkeld. Meer iets voor wijsgeren, kamergeleerden of boekenwurmen. Nu was dat vroeger ook wel het geval. Filosofie is zo ongeveer "2 500 jaar oud en ontstaan in Griekenland. Volgens de Winkler Prins is filosofie, 'de kritische bezinning omtrent het geheel van de werkelijkheid (Natuur, wereld en mens ).
Het Griekse, philosophia betekent: liefde tot of streven naar kennis. Ingewikkelde materie dus voor gewone stervelingen als wij. Niet zo gek dat we niet en masse zin hadden om onze tanden ie zeilen in de pittige teksten van Plato. Aristoteles en meer van deze heren uit een ver verleden. Maar er is de laatste tijd wel wal veranderd op het filosofische gebied. Hel begon zo ongeveer met het verschijnen van het boek 'De wereld van. Sofie' (1991). Bedoelt als roman, maar uiteindelijk bleek het de aanzet tot een comeback en verjongingskuur van
de filosofie. Het uitdiepen van levensvragen en opnieuw bezien van oude wijsheden is niet langer stoffig en onbegrijpelijk maar blijkt tot nieuwe inzichten Ie leiden. De Amerikaanse hoogleraar Lou Marinoff zag dat ook en schreef het boek 'Geen pillen. maar Plato', waarin hij stelt dat filosofie ons kan helpen bij allerlei problemen in het dagelijks leven. We kunnen er beter nog eens over denken dan onze ongemakken wegspoelen met een pil. Zeker in deze tijd waarin veel gebeurt, alles mogelijk lijkt en voorbij vliegt, kunnen we wel een beetje diepgang gebruiken.

 

HOE WERKT HET?

Filosofie gaat niet alleen over de wereld, maar ook over onszelf. Door onszelf continu vragen te stellen, ontdekken we wie of wat we werkelijk zijn. En wat we niet zijn. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wal doen we in die tussentijd? We worden geboren in een hectische wereld, kijken er een poosje rond, maken er zo goed mogelijk iets leuks van en gaan weer dood. Heeft dat een bedoeling? Wat is de zin van ons bestaan? En als we denken dat we daarachter zijn, vragen we ons af hoe we dit allemaal kunnen weten.
Waardoor nieuwe vragen ontstaan. De antwoorden hierop geven ook niet de voldoening die je zoekt en leiden altijd weer tot een nieuwe vraag. Maar dat geeft niet, want we hebben ons ergens in verdiept en dat alleen al biedt perspectief. Het gaat dus niet zozeer om een oplossing als wel om verdieping van het hoe, wat en waarom. Door je puur te concentreren op de vragen en antwoorden zelf (zonder waardeoordeel), kom je tot rust. En is er ruimte voor iets nieuws.

CONCLUSIE.


Als je niet in de put zit maar weleens een ander licht wilt. werpen op vragen als: "wat is geluk eigenlijk?", "hoe verhoud ik mij tot de ander?", "wie ben ik zelf?", kan filosofie uitkomst bieden. Je leert anders tegen de wereld en jezelf aankijken. Geen vast behandelpatroon dus, maar al redenerend leer je zelf je eigen waarheid te ontdekken.

 

[top]