De Planeten

ZON.

zon
De Zon is heerser van het teken leeuw.
Net als de Maan is de Zon geen planeet, maar een licht, maar gemakshalve worden de twee lichten altijd onder de planeten gerangschikt.
De Zon staat voor het centrum van alle kracht, het ego, het ik of het zelf, het vonkje kosmische energie dat zich in ons manifesteert. De Zon is het licht in onszelf, onze identiteit.
De Zon is het licht in onszelf, onze identiteit.
 
 

MAAN.

maan

. 
De Maan is heerser van het teken kreeft.
De Maan reflecteert het licht van de Zon, zij geeft zelf geen licht. Net zo reflecteert zij onze gevoelens en emoties, zij staat voor de wijze waarop wij onze kern naar buiten "spiegelen". Zij is de ontvankelijke, voelende en beschermende energie, het onbewuste in ons. De Maan tracht in te voelen hoe de omgeving reageert en wat een passende opstelling is.

Het teken waarin de Maan staat geeft aan op welke wijze wij gevoelsmatig reageren op informatie van buiten.

 

 

MERCURIUS.

Mercurius heerst over twee tekens n.l. tweelingen en maagd.
Mercurius symboliseert het denken en de communicatie, informatie, handel en verkeer. Contacten in de directe omgeving, broers en zussen, buren. De basis schoolleeftijd is de Mercurius-tijd.
 

VENUS.

Venus is de heerser van de tekens stier en weegschaal.
Venus staat voor liefde en genegenheid, de verbindende kracht. Onze behoefte aan luxe, erotiek en alles wat als prettig ervaren wordt.
 


MARS.

mars

 
Mars is de heerser van het teken ram.
Mars geeft aan hoe we tot onze daden komen, ons wils- en driftleven. Het iniatief, de fysieke energie. ( Mars was de god van de oorlog), maar ook het vermogen om voor onszelf op te komen.

 

JUPITER.

 
Jupiter is de heerser van het teken boogschutter.
Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel ( na de Zon) en staat dan ook voor uitbreiding, optimisme, flair dingen in een breder kader kunnen plaatsen, het vertrouwen, religieus besef en de moraal in de mens. Ook voor de innerlijke geneesheer in ons.

 

SATURNUS.

 
Saturnus is de heerser van het teken steenbok.
Saturnus de laatst zichtbare planeet en daarmee heel lang beschouwt als “de grens” van ons stelsel. Deze planeet confronteert ons met de grenzen van ons kunnen en de beperkingen van ons leven. Ook de verantwoordelijkheid die wij voelen, de “levensleraar”en de opvoeder die wij ons leven lang bij ons weten.

 

URANUS.

Uranus is de heerser van het teken waterman.
Uranus is de eerste van de mysterieplaneten, ontdekt door de moderne technieken, en gooide daardoor het hele tot dan toe bestaande astrologische systeem ondersteboven. Uranus symboliseert de individualiteit en de sociale aard van de mens, synchroon met de toen ook veranderde maatschappij ten tijde van de Franse Revolutie.
De planeet geeft nieuwe wegen aan, nieuwe mogelijkheden, plotselinge veranderingen, ook chaos. Veranderingen kunnen vaak alleen door ontploffingen en chaos ontstaan. Uranus stimuleert het streven naar gelijkheid van allen.

 

NEPTUNUS.

Neptunus is de heerser van het teken vissen.
Neptunus is het symbool voor ons gevoel van kosmische verbondenheid met alles wat leeft en van de spirituele dimensie van de mens. De energie van deze planeet wil de mens laten ontsnappen uit de beperkingen van de materie en staat ook voor de vlucht uit de werkelijkheid, het terugverlangen naar de oerbron.

 

PLUTO.

Pluto is de heerser van het teken schorpioen.
Pluto is genoemd naar de god van de onderwereld en staat dan ook voor dood en transformatie, voor de oerkrachten die in ieder van ons leven. Met de onderwereld wordt ook ons onderbewustzijn bedoeld, dat in dezelfde tijd door Freud en Jung “ontdekt” werd. Pluto geeft behoefte aan totale vernieuwing. Of dit gebeurt door geweld of door innerlijke kracht hangt voor een groot deel af van de geestelijke rijpheid van de mens die ermee te maken krijgt

 

 

[top]