Bach bloesemremedies

De Bach Bloesem Remedies zijn genoemd naar hun ontdekker Dr. Edward Bach ( 1886-1936). Hij was arts, bacterioloog en homeopaat. Hij kwam erachter dat bepaalde kwalen te bestrijden zijn door aan de emotionele oorzaak ervan te werken. Hij ontdekte dat een storing in het energiestelsel in de mens (dier en plant) zich het eerst uit in negatieve gevoelens. Als die storing niet wordt verholpen, komen er ook fysieke klachten. Bach bedacht dat, als je die eerste fase, dus die storing, wist aan te pakken, de fysieke klachten niet zouden optreden.
Hij vond de oorzaak belangrijker dan de kwaal. Hij kwam tot het inzicht dat de oorzaken van de ziekte gezocht moest worden in het gevoelsleven van de mens zijn gemoedsgesteldheden zoals:
1. angst
2. onzekerheid
3. eenzaamheid
4. overgevoeligheid
5. moedeloosheid
6. overbezorgdheid voor anderen
7. geen belangstelling hebben voor het hier en nu.

 

Voor iedere negatieve emotie spoorde hij één remedie op die ervoor moest zorgen dat een negatieve emotie zou worden omgezet in een positieve. Bach was ervan overtuigd dat planten en bloemen een genezende kracht hadden en hij zocht die oplossing dan ook in bloemen en bloesems. Aan iedere emotie koppelde hij een andere bloem. Bach ontdekte 38 remedies waarvan 37 worden bereid uit knoppen en bloesems van planten en bomen. Na het handmatig oogsten van de bloesems worden ze met zonlicht of vuur verhit in zuiver bronwater. Hierdoor komen de werkzame stoffen uit bloesems in het water.
Bach remedies herstellen de harmonie in ons zelf en in ons lichaam, zodat de balans tussen lichaam en geest wordt hersteld.

 

Vrijwel iedereen heeft wel eens last van angstgevoelens, onzekerheid of een van de andere zeven hiervoor genoemde emoties.
Zo af en toe zouden we alle 38 remedies wel kunnen gebruiken. Maar het is beter er niet meer dan zes à zeven verschillende tegelijk te gebruiken.

 

De combinatie wordt persoonlijk samengesteld, afhankelijk van de klachten en eventueel op basis van de blokkades die in de geboorte horscoop te zien zijn en die op dat moment last veroorzaken.

 

De remedies zijn niet verslavend en hebben geen bijwerkingen. Ze zijn voor jong en oud (ook dieren en planten) geschikt en kunnen samen met andere middelen worden gebruikt.
De remedies activeren het innerlijke evenwicht. De remedies activeren het zelfgenezende vermogen van de mens en herstellen het innerlijke evenwicht.

 

  Voor de gemoedsgesteldheid ANGST
   

Rock Rose / Zonneroosje
Paniek, crisis situatie ( vaak van korte duur.)
Verstijfd van angst.
(ook bijv. kind met nachtmerrie)
Positieve uitwerking geeft moed en tegenwoordigheid van geest.

 

Mimulus / Maskerbloem
Type verlegen, blozen, bescheiden.
Angst voor bekende dingen ( Donker, lift, geen geld, ongeluk, toespraken)
Positieve uitwerking geeft moed en vertrouwen om beproevingen vol vertrouwen tegemoet te zien.

 

Cherry Plum / Kerspruim
Je denkt dat je gek wordt.
Gedachte niet meer onder controle, situatie niet meer in de hand kunnen houden, woede uitbarstingen.
Jezelf wat aan willen doen.

Overspannen geest, controle (gaan) verliezen.
Positieve uitwerking geeft innerlijke kalmte, rust en openheid en de persoon is in staat in alle redelijkheid te denken en te handelen.

 

Aspen / Esp / Ratelpopulier
Angst maar je weet niet waarvoor, vervelend voorgevoel.
Bijv. kind die in de fantasie (angst) zitten, vrees.
Je voelt je bang maar je weet niet waarvoor.
Positieve uitwerking geeft een innerlijk gevoel van vertrouwen,veiligheid en onbevreesdheid.

 

Red Chestnut / Rode kastanje.
Overbezorgdheid. Angst dat er met mensen waar je omgeeft iets gebeurt. Ook voor mensen die erg angstig zijn om het leven van anderen.
Angst dat er wat gebeurt.
Positieve uitwerking op verzoek wordt graag hulp verleend, maar wordt niet opgedrongen. 

Voor de gemoedsgesteldheid ONZEKERHEID

   

Cerato / Loodkruid.
Voor stemming waarin je gaat twijfelen na bijv. een beslissing. Je zoekt bevestiging.
Positieve uitwerking je durft weer op je eigen oordeel te vertrouwen.

 

Scleranthus / Hardbloem
Je kunt niet kiezen tussen twee dingen. Onzekerheid, besluiteloosheid, je kan hier emotioneel op stuk gaan. Energie van wisselende stemmingen hebben.
Onevenwichtigheid op een dieper niveau. Kan niet kiezen.
Positieve uitwerking je krijgt weer zekerheid, besluitvaardigheid en evenwichtigheid in alle omstandigheden.

 

Gentian / Gentiaan
Ontmoediging, teleurstelling,depressief,pessimisme. Deze mensen raken snel ontmoedigd en depressief als er iets fout gaat of bij problemen.
Maakt toch steeds weer een nieuwe start.ook voor kinderen die ontmoedigd zijn door hun schoolwerk,
Positieve uitwerking je bent er van overtuigd dat er uiteindelijk oplossingen worden gevonden voor alle problemen en moeilijkheden en raken niet ontmoedigd door tegenslagen.

 

Gorse / Gaspeldoorn
Teleurstelling, heeft alle hoop opgegeven, als ze ziek zijn leggen ze zich er volkomen bij neer.
Onzeker, de hoop opgeven maar willen wel eventueel als je een uitweg biedt het nog eens proberen.
Positieve uitwerking je krijgt weer hoop en vertrouwen ondanks acute lichamelijke en psychische problemen.

 

Hornbeam / Haagbeuk.
Katergevoel, als ik er aan denk ben ik al moe, leven is veel te zwaar, al moe voordat je bent begonnen. Je denkt dat je het niet kan. Vaak door sleur en verveling, vreugde ontbreekt.
Positieve uitwerking je raakt weer overtuigd van je eigen krachten en het vermogen om het dagelijkse werk aan te kunnen.

 
wild oat

Wild Oat / Ruwe dravik
Kruispunt in het leven, doel in het leven te kunnen vinden. Onzekerheid over levensbestemming.
Kinderen op de middelbare school om keuze te kunnen maken welke richting.
Positieve uitwerking er ontstaat een duidelijk beeld van het gekozen levenspad, met heldere ideeën en ambities en wilskracht om dit pad te blijven volgen. 

Voor de gemoedsgesteldheid EENZAAMHEID

   

Waterviolet / Waterviolier
Trots, afstandelijk, wil graag alleen zijn, wil graag zijn kennis en wijsheid kwijt, kan overkomen als koel.
Positieve uitwerking relaties met anderen wordt hartelijker. Staan met plezier andere met raad en daad bij.

 

Impatiens / Reuzenbalsemien
Irritatie, ongeduld, ergert zich aan de traagheid van anderen. Komen ook vaak net te laat omdat ze nog iets moeten doen. Houden van snel handelen. Maken vaak de zinnen van een ander af.
Positieve uitwerking zelfverzekerdheid, intelligentie en spontaniteit van de mens wordt hersteld maar met meer geduld in denk- en handelwijze.

 

Heather / Struikheide
Geobsedeerd door zichzelf, egocentrisch. Geconcentreerd op zichzelf. Geldingsdrang, praatziek.
Positieve uitwerking je kunt net zo goed luisteren als praten, gebruiken hun eigen ervaringen op positieve wijze t.b.v. anderen.


 

Voor de gemoedsgesteldheid OVERGEVOELIG VOOR INVLOEDEN EN IDEEËN

   

Agrimony / Agrimonie / akkerkruit
Zorgen achter humor en scherts verbergen. “clowns” met een grapje zich zelf kleineren, laten niet zien wat ze voelen, gaan ruzies en conflicten uit de weg.
Positieve uitwerking het vermogen om op zijn tijdd een “goede” ruzie aan te gaan. Veel humor, veel gezelligheid.

 

Centaury / Duizendguldenkruis
Weinig wilskracht, laat je gebruiken als voetveeg. Je durft niet op te komen voor jezelf, je bent niet dienstbaar maar dienend.
Gaan voor de lieve vrede terwijl ze eigenlijk boos zijn.
Poitieve uitwerking je zegt op tijd nee, weet zijn grenzen aan te geven.

 

Walnut / Walnoot
Bescherming tegen de effecten van overgevoeligheid voor bepaalde ideeën, sferen en invloeden Bijv. melkgebit, zwangerschap, puberteit,menopauze, verhuizing, andere baan, sterfgeval, ouderdom, ongeneeslijke ziekte.
Positieve uitwerking je leert om je eigen pad te volgen, oude gewoonte los te laten.

 

Holly / Hulst
Haat, afgunst, jaloezie, onbewust waarschijnlijk onzeker. In deze gemoedstoestand zijn die mensen wellicht achterdochtig en agressief
Hebben moeite met liefde geven en voelen een algemeen verbreide woede tegenover de medemens
Positieve uitwerking holly opent het hart, je staat open voor de liefde van jezelf en je omgeving.


 

Voor de gemoedsgesteldheid MOEDELOOSHEID EN WANHOOP

   

Willow / Wilg
Boosheid , verbittering, waar heb ik dat aan verdiend, waarom overkomt mij dit, iemand anders zijn schuld. Slachtoffer.
Wraak nemen, roddels in de wereld brengen. Slachtofferrol, gevoel van onrechtvaardigheid. Ligt met je levenslot overhoop.
Positieve uitwerking verantwoording op je nemen van je eigen lot. Er ontstaat een gevoel van optimisme en vertrouwen

 

Larch / Lariks
Faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, verwachting te falen. Denkt al bij voorbaat… kan ik toch niet, ze zitten niet op mij te wachten. Je begint er niet eens aan dus doe je ook geen ervaring op.
Positieve uitwerking doortastende capabele mensen met een realistisch gevoel van eigenwaarde. Zij kennen hun eigen potentieel en werken hard om dit te bereiken.

 

Pine / Den.
Schuldcomplex- schuldgevoel, schuldig voelen om iets wat je gedaan of juist niet gedaan hebt. Sorry hoor, kritisch op zichzelf. Je vindt dat je er niet hoort te zijn, misbaksel. Schuldgevoelens die je uit de slaap houden.Verontschuldigd zich voortdurend.
Positieve uitwerking deze mensen vinden vernieuwde energie,vitaliteit en plezier in het leven.

 

Elm / Veld iep
Tijdelijk gevoel van overbelasting, gebrek aan zelfvertrouwen, kan tijdelijk alle verantwoordelijkheden niet meer aan. Tijdelijke overbelasting.
Poitieve uitwerking het vertrouwen in de doorgaans aanwezige bekwaamheid wordt hersteld en de efficiëntie en zelfverzekerdheid keren terug.

 

Sweet chestnut / Tamme kastanje.
Diepe wanhoop, diepe duisternis, eind van je krachten. Mensen maken een trieste indruk, verdriet, uiterste geestelijke wanhoop.
Positieve uitwerking je gelooft dat het tij zich zal keren, dat je vanuit je innerlijke de situatie aankan.

 
star of betlehem

Star of betlehem / Vogelmelk
Nawerking van traumatische ervaringen. Shock, verdriet weerhoudt je ervan nieuwe ervaringen op te doen er zit a.h.w. een muur.
Positieve uitwerking trauma’s neutraliseren,ook vanuit een ver verleden. Wordt ook veel bij dieren gebruikt.

 

Oak / Eik
Niet kunnen opgeven. Nee zeggen doen ze niet gauw. Groot plichtsbesef maar niet naar hun zelf , ondanks moeilijkheden blijven ze door gaan.
Door plichtsbesef geniet je niet meer van de dingen
(kijk bijv. bij burnout of het dit type is.)
Positieve uitwerking het herstelt de energietoevoer en helpt hen tijdig de noodzaak voor rust en ontspanning te erkennen. Zij voldoen aan hun plichten, maar zorgen ook voor zichzelf.

 

Crab apple / Wilde appel.
Reinheidscomplex, zelfafkeer, schaamte, gericht op details kunnen zich hier druk om maken. Ontzettend netjes en vaak handen wassen, obsessie, minderwaardigheidscomplex ( te……..dun,dik,lelijk etc)
Je ziet de grote lijnen van het leven niet meer.
Gericht op jezelf.
Positieve uitwerking het kunnen accepteren van de eigen onvolmaaktheden en die van anderen.


 

Voor de gemoedsgesteldheid OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN.

   

Chicory / Wilde chichorei
Overheersend in de zorg voor anderen. Dominant. Op een gegeven moment wordt je claimend in eerste instantie iets belangeloos doen en dan uiteindelijk er toch iets voor terug willen hebben.”
Eisen “moeder die vindt dat de kinderen elke zondag moeten komen koffiedrinken.
Positieve uitwerking de zoete inval. Zij geven zonder iets terug te verwachten, en geven hun naaste de ruimte zichzelf te zijn en hun eigen leven te leiden.

 

Vervain / IJzerhard.
Overenthousiast, bloesem voor wereldverbeteraars, sterk enthousiasme, sterk perfectionisme, erg gespannen kunnen zich niet meer ontspannen “workaholic”
Op de barricade om onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.
Positieve uitwerking kalmte, wijsheid, tolerantie en het vermogen om te ontspannen.

 

Vine / Wijnstok
Dominant, autoritair. Weten alles beter, en kleineren anderen
Positieve uitwerking zijn vastberaden zonder dominant te zijn, leidt zonder dwang en zonder te overheersen.

 

Beech / Beuk
Kritisch onverdraagzaam “bitch” veel kritiek op alles en op gedrag van anderen, in de veroordeling
Positieve uitwerking er ontstaat meer tolerantie en een gevoel van medeleven en verbondenheid met anderen.

 

Rock water / Bron water
Zelfdiscipline, perfectionisme, houden aan de regels, daar hou je je aan. Lichaam in perfectie houden, niet echt genieten van de dingen. Streng voor zichzelf ( en anderen.) Deze personen zijn té gewetensvol en stellen hoge eisen aan zichzelf
Weinig flexibele gedachtegang vol dogma”s over politiek,dieet, moraal,religie enz.
Positieve uitwerking wordt uitgedrukt in de mogelijkheid om te leven met hoge idealen, maar met een open en flexibele gedachtegang. Zij gunnen zich meer innerlijke vrijheid.


 

Voor de gemoedsgesteldheid ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU.

   

Clematis / Wilde bosrank
Weinig interesse in het hier en nu, grondingsbloesem, dromerig,creatief. Veel plannen maar er komt weinig van terecht.
Stemming, gevoel van heimelijk verlangen naar de dood of betere tijden toen de partner er nog was.
Positieve uitwerking Deze mensen krijgen een levendige interesse in hun omgeving en hebben weer plezier in het leven. Ze zijn goed geaard en zijn hun gedachten de baas.

 

Honeysuckle / Kamperfoelie
Heimwee, verleden idealiseren. Het wordt nooit meer zoals vroeger, ook niet los kunnen laten van pijnlijke ervaring.
Positieve uitwerking ze kunnen weer in het heden leven, het verleden is niet langer meer overweldigend. Ouder worden is niets meer dan een natuurlijk proces.

 
wild rose

Wild rose / Hondsroos
Berusting, lusteloosheid, vermoeidheid, apathie, vreugde is weg, leven is vlak.
Positieve uitwerking ze krijgen weer een levendige interesse in het leven, hun werk en de wereld om zich heen.
Wild rose type accepteren verantwoording voor hun eigen leven, goede gezondheid en leuke vriendschappen.

 

Olive / Olijf
Uitputting, oververmoeid lichamelijk en geestelijk gebrek aan energie van krachten beroofd “op” Alles kost moeite:de persoon is snel moe en heeft een gebrek aan levenslust. Plezier in werk of vrije tijds besteding is niet meer op te brengen. Vaak weet je ook waarom je zo moe bent.
Positieve uitwerking ze hervinden de vitaliteit, kracht en interesse in het leven. Ze zijn in staat hun gemoedsrust te bewaren, ook als de omstandigheden hen dwingen om rustiger aan te doen.

 

White chestnut / Witte paardenkastanje.
Aanhoudende ongewenste gedachten, redeneren in gedachten, malende gedachten, valt steeds in herhaling, piekeren kan je niet concentreren.
Positieve uitwerking gemoedsrust en een heldere geest. De gedachtestroom is onder controle.

 

Mustard / Herik  /  mosterd
Diepe neerslachtigheid zonder bekende oorzaak. Wisselende gevoelens, hemelhoog en diepe put en weet niet waarom.
Ook bijv. na een bevalling, ook voor menstruatieklachten / overgang en puberteit.
Positieve uitwerking je ziet dat er licht is ook in donkere dagen, terugkerende blijheid, ondersteund door innerlijke stabiliteit en vrede.

 

Chestnut bud / Kastanjeknop
Niets leren van ervaringen, maken telkens weer dezelfde fouten ( zelfde partner, baan) i.p.v. iets te leren uit de ervaring proberen ze juist alles te vergeten.
Zodoende wordt er geen basis gevormd. Vaak hebben deze mensen steeds terugkerende klachten(verkoudheid,migraine,indigestie) Ook goed om honden iets af te leren.
Positieve uitwerking je bent in staat om kennis en wijsheid te putten uit je dagelijkse ervaringen en jezelf en je fouten objectief in beschouwing te nemen.

 

RESCUE REMEDIE

Eerste hulp remedie
Deze wordt gebruikt bij hevige spanningen door bijvoorbeeld een schok, een examen, een moeilijk telefoongesprek, een tandartsbezoek ( als je hier tegenop ziet).
Als je heel erg geschrokken bent, gevallen, spanning, stress, vliegangst etc.

De rescue remedie is een combinatie van vijf remedies te weten:

* Star of Bethlehem d.i. voor de shock of trauma
* Rock Rose voor de plotselinge schrik
* Cherry plum voor de grote paniek
* Impatiens voor het ongeduld, de irritatie.
* Clematis voor het gevoel er niet te zijn, bewusteloosheid.


De RESCUE CREME

Deze wordt gebruikt voor lichte brandwondjes, schaafwonden, snijwondjes, jeugdpuistjes, blauwe plekken, verstuikingen,insectenbeten, zonnebrand,uitslag,eczeem, spierpijn en gewrichtspijn.
Kortom voor elke lichte huidaandoening.

Hier zitten de vijf bovenstaande remedies in plus Crab apple dit is voor het reinigende aspect.

 

Opmerking:
De uitleg van de remedies is summier, het is dan ook van belang om goed na te gaan wat de oorzaak van de emotie is alvorens een remedie te kiezen.

Heeft u niet genoeg kennis van de Bach bloesem remedies dan kunt u ook een afspraak bij een Bach bloesem consulente maken.

 

[top]