Ascendant en descendant

 

Ascendant: incarnatie.

 

De Ascendant (Asc), of de cusp (het 'pootje') van het eerste huis, is een heel persoonlijk punt in de horoscoop en is minstens even belangrijk als de Zon en de Maan. De ascendant valt in de graad van het dierenriemteken dat op het moment van de geboorte opkwam aan de oostelijke horizon. Deze graad verandert gemiddeld om de vier minuten, zodat er gemiddeld om de twee uur een nieuw teken aan de horizon rijst (een teken beslaat dertig graden).

 

Bepaalde tekens rijzen sneller dan andere, afhankelijk van hoe dicht we ons bij de noord- of zuidpool bevinden. Op het noordelijk halfrond komen Waterman, Vissen, Ram en Stier snel op, op het zuidelijk halfrond de tegenoverliggende tekens Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen; dit wordt veroorzaakt door de hoek waarin de Aarde om haar as roteert.

 

De graad van de Ascendant hangt af van de feitelijke geboorteplaats - meer in het bijzonder van de breedtegraad van de geboorteplaats, terwijl de Midhemel afhangt van de lengtegraad. Aangezien de Ascendant gerelateerd is aan de rotatie van de Aarde om haar as - en niets met de planeten te maken heeft - beschrijft deze hoe het karakter (planetaire invloeden) op een praktische manier wordt gemanifesteerd op Aarde.

 

De ascendant specificeert het levenspad of de feitelijke rol van de persoonlijkheid op Aarde. Of anders gezegd, de Ascendant symboliseert de stoffelijke manifestatie van het persoonlijk lot in aardse aangelegenheden. Als zodanig is het het vitaalste punt in de horoscoop en houdt nauw verband met de ervaring van de geboorte en de gezondheid van het fysieke lichaam. Terwijl de Zon onze bewuste identiteit representeert en de Maan ons onbewuste geconditioneerde emotionele gedrag, beschrijft de Ascendant het personage (of de persona) dat we in het grote levenstoneelstuk op de planken zetten.

 

 

Descendant: contact.

 

De Descendant, of cusp van het zevende huis, is de interface tussen onszelf en de buitenwereld.

Het markeert het punt aan de westelijke horizon waar de Zon ondergaat. Deze graad is het punt van de verbinding met anderen en beschrijft de manier waarop onze eigen persoonlijke identiteit en impact weerspiegeld worden in onze interpersoonlijke relaties.

 

Het zevende huis begint op dit punt en laat dan ook zien tot wat voor soort mensen we ons in ons leven aangetrokken voelen - met name de (huwelijks)partner. Onze ervaring van de realiteit hangt af van deze spiegelfunctie, het is door de Descendant dat we ons bewust worden van onszelf.

 

Deze ervaring is doorgaans vertekend of verwrongen doordat we de werkelijkheid met onze zintuigen en intellect filteren en onbewust kiezen wat we wel willen zien en wat we uit ons bewustzijn wensen te bannen.

 

[top]