Esoterisch woordenboek
letter B

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Baard Teken van rijpe mannelijkheid en daadkracht. In de Tarot wordt met een baard ook aangegeven, dat er sprake is van een langdurig proces.
   
Banier of vlag Het is een symbool van het denken dat zich steeds meer losmaakt van materiële banden.
In de tarotkaarten:
Bij XIII de Dood waait de wind van links naar rechts: het onbewuste richting het bewuste,
Bij XIX de Zon waait er geen wind, samengaan van het onbewuste en het bewuste.
Bij XX het Oordeel waait de wind van rechts naar links, van bewuste naar onbewuste.
Bazuin Het eentonige signaaltrompet is een symbool van de oerenergie. ‘In den beginne was het woord’ Eerst was er het geluid: het ‘Aum’ de oerklank. In Christelijke afbeeldingen werd de bazuin gebruikt om er het einde der tijden mee aan te duiden. Het betekent ook het zich losmaken van de kosmische wetmatigheden, zie kaart XX het Oordeel in de tarot.
   
BDE Bijna Dood Ervaring Ervaringen van personen in het hiernamaals die op het randje van de dood balanceerde.
   
Beer Kracht, goed resultaat, geduld, krijgen wat je wilt door arbeid en inzet. Of: vertrouw niet alle advies, weerstand, verzet.
   
Bergen Idealisme, het overwinnen van obstakels, hulp in moeilijke tijden, je doel bereiken, ergens tegenop zien, een berg problemen. Bergen met besneeuwde toppen zijn een symbool van universele wetmatigheden, waaraan iedereen onderworpen is, of hij wil of niet. Deze wetten zijn zuiver, kil en zakelijk en zonder emoties. In het Christendom zijn bergen een symbool van goddelijke nabijheid.De berg verheft zich immers tot in de hemel. De kosmos wordt vaak afgebeeld als een berg met terrasvormige treden. Bergen moeten symbolisch worden geslecht; de materie dient te worden overwonnen of losgelaten.
   
Bezwering Spreuken die worden uitgesproken door tovenaars en heksen om een vervloeking (zwarte magie) of bescherming (witte magie) over iemand uit te roepen.
   
Bilocatie Op twee plaatsen tegelijk zijn.
   
Bio energetica Is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken.
   
Biotensor Is in feite een kruising tussen een pendel en een wichelroede. Door hun vorm zijn ze makkelijk op een persoon of een object te 'richten'. Ze worden veelal gebruikt voor het uitmeten van energievelden of chakra's.
   
Bliksem Symbool voor een plotselinge zeer ingrijpende gebeurtenis, wat soms kan leiden tot een flits van inzicht. Ook: intuïtie en inspiratie.
   
Bloedmagie Een geloof dat vele soorten magie beoefenaren delen,het toekennen van krachten aan bloed. Zwarte magie, voodoo en vele Afrikaanse magie soorten kennen rituelen waarbij men het bloed van dieren offert.
   
Bloemen Symbool van vreugde, geluk, welslagen, onderscheidingen, blijheid, ook symbool van troost.
   
Boeddha Titel van de stichter van het boeddhisme, de Indische prins Gautama [± 560-480 voor Chr.]
   
Boek Openbaring van een geheim. Een boek is ook het symbool voor geopenbaarde wijsheid.
De vier evangelisten worden vaak afgebeeld als schrijver van een boek. Het boek met opschrift “Alpha en Omega”, waarin alle daden van de mensen staan opgetekend.
   
Boek der schaduwen Een meestal handgeschreven boek met recepten, magische formules en rituelen, en andere belangrijke zaken van een heks. Elke heks heeft een eigen boek.
   
Bokaal of beker Symbool van het element Water en symbool voor het gevoelsleven van de mens. De bokaal bepaalt de vorm waarin het water zich bevindt. Vergelijk de bokalen op de tarot kaarten XIV en XVII: naarmate het bewustzijn zich ontwikkelt is de vorm minder belangrijk.
Boom De levensboom is de grondslag van de Kabbala als model van het Universum.
   
Brief Nieuws.
   
Bron Openbaring, bron voor lichaam en geest. Vrouwelijke ontvankelijke levensenergie.
   
Brood Voedsel voor lichaam en geest, tevredenheid, huiselijk geluk.
   
Brug Verandering, overgang, communicatie.
   
Bijenwas tekening De Egyptenaren en Grieken gebruikten deze techniek reeds om genezend te tekenen of schilderen. Met behulp van warmte (strijkbout) wordt de was gesmolten en daarna aangebracht, ook wel encaustiek genoemd.
   
BZW Buiten Zintuiglijke Waarnemingen Waarnemingen die buiten de 5 gewone zintuigen om gedaan worden zoals, telepathie, helderziendheid, toekomstbeelden en psychokinese. Ook wel PSI genoemd.
   

 

[top]