Esoterisch woordenboek
letter I

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Indigo- of nieuwetijdskinderen

ndigo - of Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook ADHD kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en Autistische kinderen vallen onder de Nieuwetijdskinderen, dit omdat hun problematiek in de meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft: overgevoeligheid.

Het blijkt in de praktijk dat er veel overgevoelige kinderen zijn die zich intens verdrietig voelen en niet aan kunnen geven waarom ze zich zo voelen. Dit kan een oorsprong hebben in het feit dat ze in aanleg een tweeling geweest zijn. Dit kan al vroegtijdig verstoord zijn waarbij de vrucht afgedreven werd, maar het verlatingsgevoel bij het kind dat geboren is kan een heel leven duren. Het eenzaamheidsgevoel, het niet-compleet zijn gevoel, verdriet en het gevoel hebben altijd iemand te missen komt heel veel voor.

Overgevoeligheid kan zich op vele manieren uiten, zoals emotioneel, verdrietig of in de vorm van allergie of voedselintolerantie. Veelal leven nieuwetijdskinderen te veel in hun hoofd en staan te weinig met beide beentjes op de grond. Nieuwetijdskinderen zijn vaak heel speciale kinderen die hun eigen kijk op dingen hebben, heel verrassend en opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Net of zij een extra dimensie hebben die anderen ontbreekt. Dit leidt vaak tot onbegrip, zeker als hun handelen niet binnen de normale patronen valt, niet binnen de structuren van onze maatschappij.

Het grote aantal overgevoelige kinderen heeft te maken met allerlei invloeden van deze tijd, zoals stralingen van computers, Gsm’s, tv’s, tl-buizen, de stressmaatschappij, de eetgewoontes die we hebben, alle toevoegingen in ons voedsel waar deze kinderen overgevoelig voor zijn en daar een allergie of intolerantie voor ontwikkelen. Kinderen met een suikerintolerantie kunnen door het eten van suiker ADHD-gedrag vertonen. Kinderen kunnen ontregeld zijn door inentingen. Er zijn tal van aanwijsbare redenen mogelijk, maar helaas ook redenen die niet direct aanwijsbaar zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste overgevoelige mensen (ook kinderen) last van hypoglycemie (suikerintolerantie) hebben. Hier kunnen erg veel klachten uit voortkomen, o.a. stemmingswisselingen.

   
Intuïtie Paranormaal aanvoelen, helder weten.
   
Iriscopie Het aflezen van ziekten aan het regenboogvlies, de iris van het oog.
   
I Tjing 'I Tjing' is Chinees en kan vertaald worden als 'Het Klassieke Boek der Veranderingen'. In de I Tjing vinden we de basisfilosofie van de Chinese samenleving: de principes van Yin en Yang, het actieve en passieve principe, de twee oermachten die in hun oneindige wisselwerking de loop der dingen tot in detail vormgeven. De wisselwerking tussen deze machten vindt zijn practische toepassing in de I Tjing. De I Tjing bestaat uit vierenzestig hoofdstukken. Elk hoofdstuk draait om een tekentje wat is opgebouwd uit zes hele en/of gebroken lijnen, wat we hier in het Westen een 'hexagram' noemen. De verdeling van de hele en gebroken lijnen mag geheel willekeurig zijn; in totaal zijn er vierenzestig combinaties mogelijk. In zo'n hexagram zien we gelijk het principe van Yin en Yang terug, want de hele lijnen staan voor Yang en de gebroken lijnen voor Yin. Elke situatie in dit universum kan worden weergegeven door één van de hexagrammen van de I Tjing, met andere woorden, op elk voorval, elke gelegenheid is een hexagram van toepassing die de kern bevat van die situatie. Tezamen bevatten de vierenzestig hexagrammen dus het gehele universum. De betekenis van elk hexagram is niet willekeurig, er zit een redenering achter die te herleiden is uit de structuur van het hexagram. Een hexagram is namelijk meer dan een willekeurige verzameling van hele en gebroken lijnen. Er zijn elementen in te ontdekken die het hexagram zijn waarde geven. De belangrijkste elementen vinden we als we een hexagram in tweeën splitsen, in de zogenaamde 'trigrammen'. Deze trigrammen hebben, net als de hexagrammen zelf, een naam en een betekenis. Bij elk hexagram is in de loop der tijden een stukje tekst geschreven, meestal vertaald als 'Het Oordeel', welke in symbolische begrippen een advies bevat die bij de situatie hoort die door het hexagram wordt geschetst. Daarnaast is er nog een stukje tekst, 'Het Beeld', die een voorbeeldsituatie of -handeling geeft die bij het hexagram past. Omdat elke situatie kan worden weergegeven door een hexagram uit de I Tjing, kan je de I Tjing om advies vragen bij vraagstukken en problemen. Door middel van een 'toevals'-methode, vaak met muntjes, wordt een hexagram uit de I Tjing aangewezen. Op die manier kan de I Tjing je dan zeggen 'Je zit nu in déze fase, en je kan nu het beste dìt doen'. Hiermee geeft de I Tjing doe-gerichte informatie die je uit de door het probleem geschapen impasse kan halen.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

[top]