Esoterisch woordenboek
letter K

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kabala Oude Joodse mystieke kennis.
   
Karma Levensdoel. Gebeurtenissen die men overkomt omdat men hieruit lering moet trekken en/of omdat men in een vorig leven iets gedaan heeft wat in het huidige leven uit moet werken.
   
Kat Geduldige wachten, zwarte kat: toverkracht, valse uitspraken, vleierij. In de volksmond brengt de zwarte kat onheil.
   
Keltisch kruis Voorchristelijk symbool. Het zonnekruis, symboliseert de zon die bron is van alle leven, en wederopstanding in een beter hiernamaals. Veel grafzerken van gesneuvelde soldaten uit de eerste wereldoorlog hebben de vorm van een Keltisch kruis. Ook is dit een legpatroon van 10 kaarten in de tarot.
   
Kind Spontaan, naïef, eenvoudig, eerlijk, vertrouwen, jeugd, speels, eenvoudige genoegens, worden als een kind, rijke kinderzegen.
   
Kirlianfotografie Russische techniek om energievelden en aura’s te kunne fotograferen.
   
Klaverblad Geluk, vervulling, wensen.
   
Knopen of linten Losmaken en verbinden, verenigen, vasthouden, sterke familieband, bevrijding.
   
Krans/ lauwerkrans Symbool van de overwinning en ook van duurzaamheid.
   
Kreeft Het symbool van de oerwateren. De kreeft heeft ook een associatie met de begrippen dood en wedergeboorte.
   
Krokodil Symbool voor huichelarij, omdat hij na het verorberen van zijn prooi ‘krokodillentranen’ vergiet; hij wordt over ‘t algemeen gezien als een lui dier met een kwaadaardige instelling.
   
Kroon Symbool voor creatief meesterschap. Door het dragen van een kroon verheft de mens zich boven zijn medemensen.
   
Kruis Het gelijkbenige kruis is een symbool voor het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke, de oplossing van de dualiteit. Een kruis binnen een cirkel is het symbool voor de vier elementen. Het oudste symbool van het kruis is het tau-kruis (tarotkaart XII), het kruis van de goddelijke uitverkiezing. Leg tarotkaart XII eens onder tarotkaart XXI ( van de Rider Waite), en je ziet het Ankh kruis van de Egyptenaren.
   
Kubus Symbool van het vaste en het duurzame. In de alchemie is de kubus de aanduiding voor het element ‘sal’( zout) , symbool voor de harmonische scheppende natuurkrachten. Vergelijk de steen der wijzen; deze steen heeft een geheime afmeting. Wanneer je deze zou weten, dan bezit je de kennis van de wetmatigheden die het universum beheersen.
   
Kundalini Het begrip kundalini wordt gebruikt om de ervaringen met het onbewuste te beschrijven. Kundalini komt uit het sanskriet en betekent slangenkracht. ( zie deze site in de rubriek wat is/chakra’s voor uitgebreide uitleg).
   
   
   

 

[top]