Esoterisch woordenboek
letter L

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Leeuw De koning der dieren. Hij is net als de adelaar in staat in de zon te kijken zonder met de ogen te knipperen. Ook symbool van pracht en praal, geldzucht en ijdelheid en een neiging tot overheersing en tirannie. In de Tarot wordt met het symbool van de leeuw de overwinning van de menselijke geest op de animale (dierlijke) natuur weergegeven
   
Lelie Symbool van onschuld en onwetendheid; onwetendheid in de zin van niet-bewust zijn.
Zo is de Dwaas ( kaart 0) zich niet bewust van het bestaan van de wereld der tegenstellingen.
   
Lemniscaat Symbool van het eeuwige leven en van de wisselwerking der tegengestelde krachten. De lemniscaat verwijst naar de wet van oorzaak en gevolg
   
Levitatie Het opstijgen van het fysieke lichaam of voorwerpen.
   
Lichttherapie D.m.v. krachtige soorten op daglicht lijkende lichtbundels (met name depressie) verschijnselen genezing bieden.
   
Lucide dromen Dromen die door de dromer beheerst worden en een levendige werkelijkheid doen ervaren. ( zie uitgebreide uitleg op de pagina dromen).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

[top]