Esoterisch woordenboek
letter N

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Numerologie Is de leer van de getallensymboliek. Cijfers en getallen houden meer in dan alleen een cijfermatige waarde. Getallen vertegenwoordigen trillingen. Er zou volgens numerologen verband bestaan tussen geboortedata en het karakter en de levensloop van de mens. Door de getalswaarde van de letters van een persoonsnaam op te tellen, kan een persoonlijkheidsgetal gevonden worden.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

[top]