Esoterisch woordenboek
letter P

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Paard Kracht, vitaliteit, geloof Ook symbool van het ego, en van menselijke deugden. In sprookjes treden paarden vaak op als waarzeggende en over toverkracht beschikkende wezens, denk aan het paard van Parcival in de Keltische legendes en aan het gevleugelde paard Pegasus, symbool voor de overwinning. Christelijke heiligen reden vaak op een paard, bijvoorbeeld St. Joris en St. Nicolaas.
   
Paranormaal Zintuigelijke waarnemingen, zoals horen, zien, voelen , ruiken en proeven zijn normalke waarnemingen. Het zesde zintuig is het hypothetische paranormale zintuig waardoor helder- ziende, - voelende, -ruikende, -horende en -proevende waarnemingen ontstaan.
   
Parapsychologie De wetenschap die zich bezig houdt met paranormale verschijnselen. Zoals helderziendheid, telepathie en psychokinese.
   
Pentagram De vijfster gevormd door een in één lijn doorgetrokken vijfpuntige ster. Een andere benaming is de Druïdenster of Druïdenvoet. Het pentagram is de symbolische weergave van de weg die de mens volgt in zijn streven naar volmaaktheid. Het pentagram bekleedt in vele religies een voorname en mystieke plaats en was ook in Mytrascultus reeds bekend. Wie het pentagram goed bekijkt merkt een gelijkenis op met het menselijk lichaam. Het hoofd, de armen en de benen. Deze houding is de uitdrukking van een harmonieus mens met een wakker denkvermogen, een ruim gevoelsleven en een stevige fysieke basis (Leonardo Da Vinci). Het pentagram straalt een grote dynamische kracht uit. Het is de bron van mystiek licht dat in alle richtingen verspreid wordt. Bij het dragen van een pentagram dient men dan ook te weten met welke energieën men omgaat. Het is volkomen misplaatst van dit symbool gebruik te maken als men de betekenis er niet van kent. Het kan nare gevolgen hebben.
In de gnostiek symboliseert het pentagram de vijf elementen: licht, vuur, lucht, wind en water. De Bogomielen gebruikten het als herkenningsteken.
In de christelijke iconografie wordt het pentagram als symbool voor de vijf wonden van Christus gebruikt en analoog met de cirkel als symbool voor het verknopen van begin en einde in Christus (alfa en omega).
In de vrijmetselarij speelt het pentagram een zeer belangrijke rol en noemt men het 'vlammende ster'. De vijf punten symboliseren de stralen van de zon en het midden staat een G geschreven die staat voor God, Gnosis en Geometrie
In de magie een zeer gebruikelijk symbool, afgebeeld met de punt omhoog ter aantrekking van positieve krachten, doch met de punt naar beneden voor het aantrekken van duistere krachten. In de kleine arcana staat het pentagram ook voor het symbool van het element aarde.
   
Pilaar of zuil De zwarte en de witte zuil die de ingang van de tempel markeren vinden we op kaart II. Het zijn symbolen voor de dualiteit die we als mens dienen te overwinnen. Hebben we de dualiteit overwonnen, dan zijn we in staat om tussen de pilaren door, achter de voorhang die de blik in de tempel belemmert, te kijken. Als de voorhang is weggevallen en we kunnen het grote geheim aanschouwen, dan zien we 'niets'. Niets in de zin van het niet beperkende dus de absolute vrijheid. Pilaren of zuilen hebben ook een ondersteunende functie.
   
Poltergeist Dit is Duits voor plaaggeest of klopgeest.
   
Psychokinese Willekeurig op paranormale wijze beinvloeden van de beweging van stoffelijke voorwerpen, zonder deze aan te raken.
   
Psychometrie Is het aanvoelen van foto's of voorwerpen waardoor een medium informatie doorkrijgen.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

[top]