Esoterisch woordenboek
letter R

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Reflexologie Drukpuntentherapie waarbij verbindingspunten o.a. in de voeten of handen worden gestimuleerd die corresponderen met het lichaam om genezing te bereiken.
   
Regenboog Wanneer we naar een regenboog zouden kunnen kijken vanaf een hoger standpunt, bijvoorbeeld vanaf een hoge toren of vanuit een vliegtuig, dan zouden we zien dat de regenboog de vorm van een ellips heeft. Een ellips heeft twee brandpunten. De regenboog verbindt deze twee punten op aarde met elkaar. De regenboog bestaat alleen dan wanneer water en vuur gelijktijdig aanwezig zijn. De zeven hoofdkleuren verzinnebeelden de zeven stadia van het menselijk bewustzijn; ieder ziet zijn eigen regenboog. In vroeger tijden zag men in een regenboog na een zware storm de aanwezigheid van een goedaardige god. Omdat de regenboog de kloof tussen hemel en aarde leek te overbruggen, werd hij een symbool van goddelijke communicatie. In veel culturen wordt hij voorgesteld als de metafysische brug tussen deze wereld en die van de god en als een teken van hoop.
   
Regressie Naar het onderbewuste terug gaan, in het verleden soms tot in vorige levens.
   
Reiki Is een Japans begrip en betekent letterlijk kracht van de zon. Reiki is een universele levensenergie. De kracht die ons omringt. ( zie voor verdere uitleg op deze site)
   
Reïncarnatie De reïncarnatieleer zegt dat er een element in ieder mens is dat opnieuw geboren kan worden. Reïncarnatie is in het geloof van het Hidoeïsme en het Boeddhisme een vaststaan gegeven.
   
Ring Huwelijk of overeenkomst; relatie tussen twee mensen. Sterke banden smeden. Een band zonder een begin en-of einde.
   
Roos De rode roos is een symbool van de verlangens en hartstochten van de mens; het stelthet zinnelijke leven voor.
De witte roos is een symbool van reinheid en zuiverheid. De witte roos in het banier van de ruiter op tarotkaart XIII de Dood is de gesublimeerde vorm van het pentagram.
   
Rots Symbool van het onwrikbare, vaste en blijvende dus ook goddelijke principe. Ook: de materie waar de mens iets mee moet doen. Tevens geeft het aan hetgeen de mens moet overwinnen of overstijgen.
   
Runen Oud Noors schrift waarvan in steentjes tekens zijn gemaakt die gebruikt worden om de toekomst te voorspellen.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

[top]