Esoterisch woordenboek
letter S

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Schip Reis, avontuur, winst. Of rampspoed, financiële zorgen.
   
Sfinx Een imaginair schepsel, die de symbolische krachten van verschillende dieren
combineert, samengesteld uit de zinnebeelden van de 4 elementen:
-het hoofd van een mens (lucht),
-het lichaam van een stier (aarde),
-de klauwen van een leeuw (vuur) en
-de vleugels van een adelaar (of zijn andere vorm de schorpioen: dus water).
De sfinx had toegang tot alle wijsheid, stond voor onoverwinnelijkheid en koninklijke macht en voor het raadsel van het menselijk bestaan. De sfinx die staat voor de piramide van Cheops in Egypte wordt beschouwd als het oudste bouwwerk ter wereld en is ca. 10500 jaar oud!
   
Slang Vernieuwing, verjonging, symbool van wijsheid en dualiteit; de slang heeft immers een
gespleten tong. Hoewel hij over de grond kruipt en dus sterk met de materie is verbonden komt hij net als een vogel uit een ei. Hij heeft vaak een dodelijke beet, verbindt dus leven en dood met elkaar. Na een periode van groei vervelt hij en is dus een symbool van vernieuwing. Denk aan de Ouroboros, de slang die zichzelf in de staart bijt en zo een symbool is van de zich steeds weer herhalende cycli of de eeuwigheid. Het is ook niet voor niets dat in de mythe van Adam en Eva het de slang is die de beroemde vragen aan Eva stelt. De slang als symbool van wijsheid en dualiteit geeft Eva de mogelijkheid om gelijk te worden aan God, met andere woorden: om de dualiteit te overwinnen.
   
Sleutels Symbool om iets te kunnen binden of ontbinden of iets te kunnen sluiten of ontsluiten. Twee gekruiste sleutels zijn vaak het symbool voor het hebben van toegang tot zowel de wereld van de levenden als die van de doden. Deze toegang geeft dan een inzicht dat gewone stervelingen niet hebben.
   
Spiritualiteit De richting en inrichting van je leven met een intuïtieve levensstijl.
   
Stigmata Bloedende wonden in handen en of voeten en of hoofd in navolging van de lijdenstekens van Jezus.
   
Staf Symbool van de menselijke wil creativiteit. Volgens Aleister Crowley is de wil de levenskracht van de mens. De wil is wat hem drijft de ware 'oerzaak' van zijn bestaan te vinden; de oerzaak is dan het spirituele licht der ware kennis. In beginsel is het de wil van iedere mens om de identiteit van het innerlijke licht vast te stellen aan de hand van de dualistische materie. Met andere woorden, we zijn op zoek om te ontdekken wie en wat we zijn. De staf is ook het symbool van het element -vuur. Het element vuur wordt bezield door de salamanders, zie ook de holkaarten van de serie Staven uit de kleine arcana.
   
Sterren Hoop, schoonheid, kunnen liefhebben, inzicht, inspiratie.
   
Synchroniciteit Toevallige gebeurtenissen die een reden hebben. ( zie ook de leer van Carl Jung).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

[top]