Esoterisch woordenboek
letter W

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Water Symbool voor de emoties van de oerziel. Bron van leven, onbewuste diepere lagen van de persoonlijkheid, wedergeboorte. Het zou kunnen worden opgevat als hetgeen Jung bedoelde met het collectieve onbewuste.
Of wegzinken, ondergang. Het element water wordt bezield door ondines en waternimfen.
   
Weegschaal Rechtvaardigheid, afwegen, in evenwicht brengen, oorzaak en gevolg. Ook: doorslaan. (Zie tarotkaart VIII Gerechtigheid).
   
Weg Levenspad, de eigen weg, avontuur, een reis, het mystieke pad.
   
Wiel Symbool van de cirkelgang van alle leven als een uitdrukking van de kosmische energie. Deze energie vindt zijn weg via de acht spaken. Het wiel wordt ook gezien als een symbool van de tijd. Het punt waar het wiel de grond raakt is het heden, het ervoor liggende deel de toekomst en het erachter liggende deel het verleden. Bevindt men zich op de buitenste rand van het wiel, dan raast de tijd voort. Hoe meer men zich begeeft naar het centrum van het wiel, hoe langzamer de tijd verloopt. Zou men zich bevinden in het centrum van de naaf, dan staat de tijd stil (tarotkaart X).
   
Wicca Hedendaagse hekserij.
   
Wichelroede Een gevorke houten tak of een v-vormig ijzer of koperdraad waarmee men zoekt naar water of voorwerpen in de grond.
   
Winti Surinaams bosgeesten geloof. In het Winti geloof is het magische aspect vertegenwoordigd in de witte magie Obia en de zwarter magie Wisi. De aarde wordt bestuurd door de Wnti's of natuurgeesten.
   
Wolf Symbool van de wilde dierlijke natuur. De mens heeft hier nog geen invloed op uit kunnen oefenen; de wolf is immers geen gedomesticeerd dier. Drs. Carl Jung ziet het beeld van de wolf als bedreiging door ongeremde krachten. Maar er bestaan ook sagen waarin wolvinnen kinderen zogen en grootbrengen.Hier staat hun beschermende rol van de hulpeloze centraal, dat is immers ook een deel van onze natuur. ( zie ook hond).