Esoterisch woordenboek
letter Z

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zon Warmte, licht liefde, positiviteit, levengevend, oerbron en bron van alle energie.
   
Zwaard Bescherming, onoverwinnelijke kracht, voor de waarheid uitkomen, geestelijk en wereldlijk gezag, gevecht met jezelf. Zinnebeeld voor het denken van de mens, het intellect.
   
Zwarte magie Alle magische handelingen die gericht zijn op benadeling van individuen of die de bevoordeling van de magiër tot doel hebben.